Názor

13.04.2014 08:18
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák: "Které činnosti vedou žáka k dokonalému a konečnému poznání?"

Ummon:

"Nemám ponětí."

Žák:

"Jak to, že vy nemáte ani ponětí?"

Ummon:

"Pokud toužíš po dokonalém a konečném poznání, pak je chyba dělat si na to předem jakýkoli názor!"