Nedokončené příběhy

25.10.2014 14:31

 

Nedokončené příběhy (celým názvem Nedokončené příběhy Númenoru a Středozemě, anglicky Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth) je kniha J. R. R. Tolkiena, obsahující doplňkové, vedlejší a alternativní verze příběhů, popsaných ve třech hlavních Tolkienových knihách - Hobitovi, Pánu Prstenů a Silmarillionu. Kniha byla vydána až po autorově smrti v r. 1980. K vydání ji připravil, uspořádal a opatřil poznámkami Tolkienův syn Christopher. V češtině poprvé vyšla v r. 1994.

Knihu netvoří jeden příběh, zahrnuje mnoho různých příběhů, které rozšiřují informace z ostatních Tolkienových knih. Ani tyto jednotlivé příběhy nejsou ucelené, mají různý rozsah i strukturu, a u většiny z nich některé části chybí. Přesto tvoří zajímavé doplnění středozemské historie, pomáhají ji lépe pochopit, vysvětlují některá nejasná místa - dozvíme se například, jak by vypadal příběh Hobita, kdyby jej nevyprávěl Bilbo, ale Gandalf, nebo tu najdeme nové informace o Istari (čarodějích). Pro lepší orientaci je kniha chronologicky rozdělena na "věky", tedy dlouhá časová období Středozemě.

Kniha vychází z Tolkienovy pozůstalosti, většinou jde o původní autorův doslovný text (s výjimkou jmen postav a míst, která sám Tolkien velmi často měnil i v průběhu psaní), doplněný o vysvětlující poznámky Christophera Tolkiena. Pouze v několika příbězích (Příběh Galadriel a Celeborna) byly původní Tolkienovy poznámky natolik útržkovité, že je Christopher musel uspořádat do jednotného příběhu.