Některé formy psychospirituální krize

02.04.2019 22:14

 

  • Probuzení Kundaliní – (někdy nazývané Hadí síla nebo energie Šakti). Pojem pochází z indických duchovních tradic, kdy pojem Kundaliní označuje základní energii vesmíru. Tato energie je také přítomna v každém z nás. Její probuzení se projevuje různými energetickými projevy jako je spontánní třes, zážitky výrazného tepla nebo chladu, pocity proudění energie v těle zvláště v oblasti páteře, ... Při pozorování z venku lze často zaměnit za příznaky epilepsie.
  • Šamanská cesta – dramatické epizody mimořádných stavů vědomí, které bývá často spojeno se zážitky nebo vjemy smrti či silného utrpení. Smrt bývá následována prožitky znovuzrození. Často dochází k setkání s průvodci ve zvířecí podobě. Někdy dochází k prožitkům „sestupu do podsvětí" či „výstupu do vyšších dimenzí světa". V některých kulturách bývá tato forma pojmenována „šamanskou nemocí" a je součástí iniciace nového šamana.
  • Psychické otevření – otevření mimosmyslovému vnímání jako je předvídání budoucnosti, věštění telepatické zážitky, zažívání synchronicit.
  • Zážitky z minulých životů – zážitky nebo vzpomínky, které nemají oporu v současné realitě, přesto vysvětlují některé současné vztahové či situační rámce.
  • Posedlost – zkušenost, při níž člověk prožívá svoji mimiku, gesta, hlas jakoby patřily někomu jinému. Často jde o někoho negativního či „zlého". Běžné jsou pocity oběti nebo vnější kontroly. Člověk sám sebe někdy vnímá jako médium jiných sil a bytostí. V některých kulturách jsou lidé se schopností být médium používáni jako Orákula, kterých se ostatní ptají, když se potřebují rozhodnout. Příklad je ve filmu Kundun o životě Dalajlamy a jeho odchodu z Tibetu.
  • Channeling – forma intuice, během které jsou informace přijímány do mysli přímo, aniž by byly použity motorické senzory. Většinou má channeling formu hlasů nebo obrazů.
  • Zážitek Jednoty – vnímání a prožívání Jednoty s něčím, co nás přesahuje.
  • Zážitky blízké smrti – prožitky klinické smrti a návratu zpět do normálního života. Dobře jsou popsány v díle Raymonda Moodyho.
  • Mnoho dalších forem.