Nelahozeves

10.08.2014 17:18

 

 

Nelahozeveský zámek se vypíná nad levým břehem řeky Vltavy a za dávných časů sem přivezl zdejší pán záhadnou skříň s tajnými zásuvkami.

Paní s dětmi se procházela po zámeckém parku, když spatřila na mostě přijíždějícího chotě. Pán se vracel z daleké cesty a přivezl s sebou dárky pro děti i ženu. Však i do své komnaty si přivezl cenný kousek nábytku, nádhernou skříňku, ukrývající tajemství.

Na své dlouhé cestě zavítal pán k mnoha řemeslným mistrům a všichni mu nabízeli svou krásnou práci. Avšak jednoho dne navštívil řezbáře, který právě pracoval na vyřezávané skříni.

Zámeckému pánovi se na první pohled zalíbila a od muže drobné postavy, ale šikovných rukou, ji koupil. Již se chystal odejít, když řezbář pravil: "Počkej pane, ještě ti povím, co nikdo kromě mě neví. Je to mé velkolepé dílo a uvnitř se skrývá mnoho tajných zásuvek a přihrádek. Jen ty je budeš znát."

Pán si nechal skříň postavit do své komnaty a po dlouhá léta v ní ukrýval nejrůznější drahocennosti, i měšce s dukáty. Nikdo neměl ani tušení, kde je vše schováno.

Však i zámecký pán pocítil, že se blíží jeho poslední chvíle života. Na smrtelném loži prozradil své tajemství. Jeho choť seděla u lože, když pán tichým hlasem začal promlouvat a radil ženě, které zásuvky má vytáhnout, aby objevila celé bohatství.

Tak se tedy paní dozvěděla o celém tajemství a až do konce svého žití nosila na krku šperk, který jí muž při své poslední hodince daroval. A tajemství skříňky, to se páni dozvídali právě v takových těžkých chvílích, jako ho vyzradil náš zámecký pán.