Nemám uši

06.04.2014 08:23
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák: "Mistře, mohl byste mi to nějak vysvětlit?"

Mistr: "Nemám uši."

Žák: "Aha, udělal jsem chybu."

Mistr: "Ale ne, to je má chyba."

Žák: "A kde je vaše chyba, mistře?"

Mistr: "Tam, kde ty říkáš, že chybuješ."

Žák se uklonil a mistr ho uhodil.