Nepoklonil se

05.04.2014 08:35
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Rinzai se rozhodl navštívit stúpu v Judži, kde je podle pověsti pochován Daruma. Když tam dorazil, zeptal se ho hlídač:

"Pokloníte se nejdřív Buddhovi nebo Darumovi?"

"Nepokloním se ani jednomu," odpověděl Rinzai.

"Máte snad něco proti nim?" divil se hlídač.

Rinzai potřásl rukávy a odešel.