Nezemřel

19.04.2014 08:38
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr žákovi:

"Jsi ještě příliš připoután ke světu. Bylo by lepší, kdybys jednal tak, jako bys zemřel."

Při příštím setkání žák padl na zem a nehýbal se.

"Tedy mrtvý jsi jaksepatří, ale jak je to se Zenem?" vyzvídal mistr.

"Na to jsem ještě nepřišel," zašeptal žák.

"Mrtví nemají co mluvit," rozkřikl se mistr, "ven!"