Nikola Tesla a tunguzský experiment?

04.09.2016 11:08

 

V 7.17 ráno 30 července 1908 zničila obrovská exploze více než 40,000 stromů v oblasti Tunguzska v centrální Sibiři a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja Tunguzska. Výbuch měl sílu přibližně 15 megatun TNT. Následující otřes byl zaznamenán na různých místech Zeměkoule včetně Anglie, Německa, Washingtonu, Jakarty a dalších místech.
 

Otřes měl rychlost 323 metrů za sekundu, což je rychleji než 314 metrů za sekundu, která byla naměřena po výbuchu sopky Krakatoa v srpnu 1883. Na severní Sibiři byla noc z 30. července na 1. srpen 1908, známa jako Bílá noc. Plno lidí vidělo stříbrně svítící mraky, které ozařovaly noční oblohu. Noční obloha byla prostě absolutně odlišná od normálu. V Londýně bylo například možné na ulici o půlnoci číst bez světla. Na britských ostrovech vůbec této noci docházelo k různým paranormálním jevům, jak se dovídáme z dobových kronik. V Evropě bylo kupříkladu možné i o půlnoci fotografovat bez použití blesku.
 

O vysvětlení tohoto jevu se pokoušelo již tolik teorií, že by vydaly na samostatnou publikaci. Známo je však z té doby spolehlivě jen tolik, že výbuchu předcházel letící světelný jev, pohybující se v úhlu 275 - 295°. Existují různé teorie o objektu, včetně jeho možné hmotnosti vypočítané z uvolněné energie. Jenomže všechny vyslovené teorie měly vždy nějaký zásadní nedostatek. Veškeré teorie o výbuchu v Podkamenné Tunguzce byly vedeny snahou vysvětlit jen explozi samotnou. Nebyly však hledány možné souvislosti s jinými událostmi. Jedna taková souvislost má ale pro vysvětlení této události dost podstatný význam, dalo by se říci zásadní. Vysvětlení před námi bylo celých 91 let a přesto jsme jej neviděli......
 

V srpnu 1914 Nikola Tesla napsal dopis, který byl adresován prezidentu USA W. Wilsonovi :
 

Pane prezidente, před šesti lety jsem na vrcholku věže v newyorském Shorehamu, známém nedůvěřivému světu jako Wardenclyff, provedl tajný pokus, který, jak jsem doufal, může ochránit tuto velkou zemi a zabránit státům, aby znovu okusily hrůzy války. Peklo, které se nedávno rozpoutalo v mé rodné zemi, nyní zachvacuje celou Evropu, a nyní, kdy Vám tento dopis píši, ohrožuje celý svět. Mou snahou v červnu 1908 bylo zničit část arktické tundry na západ od Pearyho expedice, a tak bezpečně vyzkoušet účinky mého světelného paprsku. Byl jsem šokován a pln obav, když jsem obdržel několik zpráv od tohoto neohroženého muže, ve kterých opakovaně prohlašoval, že žádná exploze viděna nebyla. Novinové články, které vám posílám, mi přišly do rukou ně- kolik měsíců po tom, co jsem svůj pokus považoval za naprostý neúspěch. Náhle se můj pohled na celý experiment změnil, nemohu o celé věci mlčet. Abych řekl pravdu, pane, několik let po události v tunguzské tundře jsem se styděl za svůj výzkum i za sebe samého. A jen velké štěstí zabránilo, aby má tvrdohlavost způsobila největší ztráty na životech v dějinách lidstva, a to rukou jediného člověka. Kdybych jako vynálezce nebyl schopen ovládat smrtící paprsek, měl by být zneškodněn a nikdy více by se neměl objevit. Přesně takto jsem uvažoval a také jsem se tak choval - zničil jsem tento převratný stroj, nikoliv však jeho nákresy, které mám stále u sebe ve svém mozku. Dnes však musím pro dobro světa a naší velké země o této záležitosti znovu uvažovat. Především jsem neměl téměř žádné finanční prostředky, pokus jsem prováděl a dokončoval sám. Kdybych nyní měl možnost pracovat na rychlém znovuvyrobení mého paprsku s ministerstvem obrany, mohl by se ještě Wardenclyff stát tím pyšným ochráncem, kterého jsem z něho vždy chtěl mít. Ostatní národy by ze strachu složily zbraně a zvítězil by mír, zajištěný hroznou silou, nejen v Evropě, ale v každém koutě naší planety. Tuto i ostatní války byste snadno mohl navždy ukončit za pouhých patnáct tisíc dolarů a ještě do konce měsíce! S pevnou důvěrou ve vaši moudrost a v očekávání Vaší odpovědi zůstávám nejvášnivějším vlastencem tohoto národa.

Nikola Tesla

 

Poslal dopis doporučeně. Asi za týden dostal zprávu z prezidentova sekretariátu, že materiály byly postoupeny ministerstvu obrany a že je za ně prezident velice vděčen. Díky technické povaze celé věci by všechny další kontakty měly být projednávány výhradně prostřednictvím ministerstva obrany. Tesla nikdy nedostal od tohoto ministerstva ani řádku a ani on jim nenapsal, až teprve v příštím roce, ale ve zcela jiné záležitosti. V té době, když jim představoval jinou, patrně dosud největší obranou zbraň, se o svém paprsku smrti vůbec nezmiňoval.
 

Tesla prováděl pokusy na mnoha - i z dnešního pohledu - technicky převratných vynálezech. Jak paprsky smrti, tak jeho obranný štít, mají podobnou podstatu, ale bohužel i podobné využití. Jedná se o vynálezy, které by lidstvu mohly přinést nesmírný užitek, ale dosud byly zkoumány a posléze využity jen vojenskými kruhy. Tesla sice spálil veškerou dokumentaci, a svému spolupracovníkovi nařídil zničit ovládací zařízení, a na nějaký čas vše upadlo v zapomnění, ale s příchodem "studené války" začalo být vše opět aktuální. Jistě si mnozí z Vás vzpomenou na mnohé kontroverzní projekty té doby, jako například "Hvězdné války", "Protiraketový štít" a podobné, které vycházely z Teslových vynálezů a jejich různých vývojových linií.
 

A co vlastně v podstatě jde ? O tom si můžete přečíst v sekci o Nedovolené fyzice a vynálezech v článku o Teslově skalárním interferometru.

-Franta J.- (https://www.kpufo.cz)