Nové Hrady

15.07.2012 12:43

 

Jako na každém hradě najdeme i na Nových Hradech strašidla. Nejsou to však strašidla obyčejná. V Červené věži se objevovali mniši v šedých suknicích a kuklách. Nikdo nikdy nezjistil, jak se na hrad dostali, ale strašili tam řadu staletí.

Jako většina nadpřirozených bytostí, zjevovalo se půl tuctu mnichů s prvním úderem půlnoci. Tiše procházeli zdmi a se svíčkami v rukou chodívali po schodišti ve věži. Když náhodou potkali člověka, shlukli se kolem, nejstarší z nich s úplně lysou hlavou na něj ukazoval kostlivým prstem a otázka: "Které zvíře nestvořil pánbůh?", zašuměla v oschlých ústech šesti mnichů jako suché listí ve větru.

V oněch dávných dobách, kdy ještě všichni pevně věřili na boží sílu, to byla otázka velmi složitá a nikdo na ni nenacházel odpověď. Většina lidí jmenovala odporná zvířata jako blechy, šváby, krysy nebo potkany. Po takové špatné odpovědi se strašidla na člověka vrhla a kdyby každý nevzal do zaječích, snad by ho rozsápala. Vždyť ti, kteří unikli mnichům, měli často smrt jenom z tohoto setkání.

Až jednou se podařilo člověku tuto záludnou otázku strašidel rozluštit. Tenkrát se hrad musel opravit a přicházeli na něj řemeslníci. Jednoho dne přišel i kovář. Hejtman ho s radostí přijal. "Ale musíš bydlet ve věži, jinde není místo," řekl kováři.

Kovář byl statečný, strašidel se nebál a hned se odebral do věže. Když hodiny začaly odbíjet půlnoc, objevili se mniši v kovářově světničce. Obstoupili se svícemi v rukou jeho lůžko a vše se opakovalo.

Do hrobového ticha byla vyřčena stejná otázka. Kovář se jen zasmál a odpověděl: "Taková otázka je pro děti, koně nestvořil bůh. Kůň má na nohou čertova kopyta, očima blýská také stejně a když lehá, k žádné modlitbě nekleká." Po takové odpovědi začali mniši jeden po druhém zhasínat svíce a mizet.

"Počkejte," zarazil je kovář. "Ještě mi povíte, co vaše strašení a hádanky znamenaly."

Nejstarší odvětil za všechny: "V hrobě jsme nenacházeli pokoje, protože jsme za života kradli lidem koně místo zbožného modlení. Jedině správná odpověď nás mohla vysvobodit."

Od té doby již nikdo nikdy mnichy neviděl a nikdo se nedozvěděl, proč strašili právě na Nových Hradech.