Nové stěhování národů

07.05.2006 17:02

Příval afrických imigrantů, s nímž se od počátku roku 2006 potýkají Kanárské ostrovy, je pouze předvěstí velké přistěhovalecké vlny, která čeká Evropu, která bude pravděpodobně největším stěhováním národů.

Španělsku, neúspěšně bojujícímu s vlnou afrických imigrantů, kteří se za poslední týdny připlavili na Kanárské ostrovy, přijdou na pomoc ostatní země Evropské unie. Devět členských států v květnu 2006 přislíbilo, že poskytne svá letadla i lodě, aby tak posílily španělské hlídky, snažící se zastavit Afričany mířící k břehům španělských Kanárských ostrovů. Jen za prvních pět měsíců roku 2006 se do oblíbené turistické destinace dostalo sedm a půl tisíc ilegálních přistěhovalců z Afriky. Jde o pětinásobek loňského počtu, což způsobilo na ostrovech kritickou situaci, neboť všechna zadržovací centra pro uprchlíky jsou přeplněna.

Afričanů přibývá, práce nikoli. Současná situace, kdy se v přeplněných a vratkých lodích plaví tisíce Afričanů ke Kanárským ostrovům, je však podle analytiků pouze chabou předehrou toho, na co by se Evropa měla připravit. Královský Elcano institut v Madridu ve své analýze uvádí, že Španělsko i Evropa stojí na prahu přistěhovalecké vlny ze zemí subsaharské Afriky, která nemá v historii obdoby. Důvod pro ni je podle studie jednoduchý. V subsaharské Africe dorůstá do produktivního věku početně velmi silná generace. Populační růst však není ani náznakem doprovázen jen vzdáleně rychlým rozšiřováním pracovních příležitostí pro mladé. A tato situace se pravděpodobně nemá šanci změnit ani v nejbližších desetiletích, předvídá pesimisticky analýza madridského institutu.

Hromadný exodus do Evropy bude realitou. Je proto logické, že mladí Afričané budou hledat uplatnění jinde a přirozenou volbou pro ně bude Evropa. "Masový útok na španělské hranice může být jen prvním varováním před tím, co se dá očekávat v budoucnosti". Pokud se africkým státům nepodaří nabídnout rychle rostoucí generaci ekonomicky aktivních lidí lepší perspektivu, hromadný exodus do Evropy bude realitou.

"Ekonomická i demografická data ukazují, že jsme svědky fenoménu, který se může proměnit v jednu z největších imigračních vln v historii". Podle nich jde do značné míry o nezvratné trendy. Dlouhodobě je možné situaci změnit pouze tím, že se podaří zlepšit podmínky v samotné subsaharské Africe. EU zřídí zvláštní centra mimo své území Krátkodobě se však Evropská unie snaží vyřešit problém jinak: zřizováním zvláštních imigračních center mimo své území - ve východní Evropě a v Africe. Podle představ Unie by měla vzniknout například na Ukrajině, v Bělorusku a Moldavsku, ale také v Africe. Už v nich by si EU vybírala, které imigranty přijme, a kterým vstup odmítne.