o Bodisattvěově způsobu života

05.03.2024 23:24

Letošní veřejný kurz Karmapy v Mezinárodním buddhistickém institutu Karmapa (KIBI) začal včera 6. března a bude pokračovat do 13. března.

Letos bude opět Thaye Dorje, 17. Gyalwa Karmapa, pokračovat ve výuce o Bodisattvěově způsobu života od velkého indického učence Shantidevy. Karmapa také udělí tři pravomoci shromáždění Rinpochů, mnichů, jeptišek a laických praktikujících z východu a západu v hlavní svatyni KIBI.

Vedle Karmapy budou účastníkům předávat další význační učitelé své znalosti Buddhy Dharmy: Jeho Eminence Jamgon Kongtrul Rinpočhe bude učit o Rangtong Madhyamaka, ctihodný Láma Jampa Thaye o Shentong Madhyamaka a ctihodný Khenpo Lobsang na téma Tsema (budhistická epistemologie).

Odpoledne prvního dne Karmapa udělila shromážděným 500 praktikancům zmocnění Dorje Sempy (Skr. Vajrasattva) s podrobnými pokyny k různým etapám a významu praxe.

 

Karmapino učení z kurzu bude streamováno na

  https://www.karmapa.org/karmapa-public-course-2024.../