O Církvi adventistů sedmého dne

10.03.2013 13:50

 

 

Historie církve

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. létech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 1996 působilo jejích téměř 13 tisíc kazatelů a misionářů společně s 9 miliony členů v 38 tisících sborech v 212 zemích všech kontinentů.

 

Počátky církve
Středověká církev se postupně stále více vzdalovala modelu apoštolské církve, kterou založil Ježíš Kristus. Úpadek církve přivedl mnohé čestné muže k úsilí reformovat církev. Církev však zásadní reformy odmítala. Z těchto reformačních snah Wiklefa, Jana Husa, Luthera a dalších se postupně formovaly protestantské proudy a církve.

Koncem 18. století se řada duchovních intenzívně zabývala proroctvími bible o druhém příchodu Ježíše Krista. Kolem roku 1830 shromáždil americký kazatel William Miller na padesát tisíc lidí, kteří očekávali, že v roce 1844 na svět přijde Ježíš Kristus. Tato předpověď se sice nenaplnila kvůli nesprávně pochopenému proroctví bible, avšak přivedla mnoho lidí k jejímu důkladnému studiu. Jedna skupina milleritů při svém zkoumání bible poznala, že biblické desatero jako den odpočinku uvádí sobotu a objevila i další opomíjené biblické zásady. V roce 1863 si dala název Církev adventistů sedmého dne, aby položila důraz na očekávání doslovného Ježíšova příchodu na svět a na svěcení soboty. Na základě biblických proroctví církev pochopila, že Bůh jí svěřil úlohu, aby s doposud opomíjenými pravdami bible seznámila celý svět. To se stalo základem její celosvětové misie.

 

Stručná data z roku 1998
(podle zprávy zveřejněné oddělním archivace a statistiky Generální konference Církve adventistů s.d. v srpnu 1999)
 

Pokřtěných členů ve světě 10.163.414
Sborů na celém světě 44.888
Počet ordinovaných kazatelů v činné službě 13.432
Zemí, kde církev působí 205
Počet základních škol 4.450
Středních škol 1.014
Vyšších škol a univerzit 90
Nemocnic a sanatorií 162
Celkový počet zaměstnanců církve 165.213
Sirotčinců a domovů důchoců 127
Nakladatelství a tiskáren 57
Počet jazyků, ve kterých se tiskne literatura 272
Počet mediálních center 10
Letadla a záchranné čluny 5

 

Církev adventistů v České a Slovenské republice
Historie adventizmu v českých zemích začíná kolem roku 1890. První misionář, Antonín Šimon přišel z Německa a první sbor církve byl založen v roce 1902 v Praze. Postupně se rozrůstal počet věřících a byly založeny sbory v Luži, Liberci, Jablonci, Těšíně, Brně a na Slovensku. Vydatnou pomocí bylo založení církevního nakladatelství v Opavě a později v Brně. Řada kolportérů prodávala knihy a časopisy vydávané církví. V roce 1919 vznikla samostatná unie Církve adventistů v Československu, která postupně početně rostla. V roce 1911 bylo v Československu 249 pokřtěných členů, v roce 1935 jich bylo 3.546 a v roce 1996 v církvi v České a Slovenské republice spolupracovalo 106 kazatelů s 9.800 členy ve 212 sborech a skupinách.