O generátorech náhodných jevů

15.09.2017 00:19

V počítačové praxi se v drtivé většině nesetkáme s generátory náhodných čísel, ale čísel tzv. pseudo-náhodných. Ta jsou vypočítávána například na základě systémového času. Následující číslo se vypočítá z čísla předchozího aplikováním nějakých numerických operací. Po dostatečném množství takto vygenerovaných čísel objevíme určitý vzorec.

Pro tento výzkum jsou tak naprosto nevyhovující a proto se používají fyzikální generátory. V praxi hojně používaný generátor digitalizuje náhodný šum (bílý šum) na polovodičovém přechodu. V projektu se používají tři různé generátory náhodných jevů (REG – Random Event Generator):


Přenosný PEAR generátor - Tento generátor byl vyvinut v PEAR laboratořích Johnem Bradishem. Využívá tepelného šumu (Johnsův šum), který je způsoben náhodným pohybem elektronů. Tento šum je závislý pouze na teplotě a ustává jen při teplotě absolutní nuly.

Mindsong MicroREG - Opět vyvinut v laboratořích PEAR. Kromě Johna Bradishe se na jeho vývoji podílel Roger Nelson a menší měrou i další členové PEAR týmu. Návrh generátoru byl poskytnut společnosti Mindsong, Inc., která jej vyrobila. Generátor využívá unipolární tranzistor řízený elektrickým polem (FET – Field-Effect Transistor).

Orion RNG - Navržen v Holandsku pány Dickem Biermanem a Joopem Houtkooperem a vyráběn Amsterodamu společnosti ICATT Interactive Media. Je založen na dvou nezávislých Zenerových diodách. Oba signály jsou převedeny na náhodný bitový stream, zkombinovány (použitím XOR) a následně přeneseny přes port RS-232 (sériový port) do počítače.