O mysli

24.09.2011 07:53

Dilgo Khjence rinpočhe

 

Všechny aktivity tohoto života odplynuly jako vlny na rozčeřené vodě, jedna za druhou, zanechaly nás však s prázdnýma rukama. V naší mysli vznikly a zanikly miliardy myšlenek a každá z nich byla příčinou dalších a dalších myšlenek. Ty jen zvětšily náš zmatek a prohloubily nedostatek pocitu zadostiučinění. Jestliže se důkladně podíváme na běžné hodnoty nacházející se ve všech našich aktivitách a pokusíme se pochopit, odkud tyto hodnoty pochází, potom můžeme spatřit, že vyrůstají z naší neschopnosti správně vnímat skutečnost. Většinou vycházíme z předpokladu, že vše existuje a je skutečné. Pokud se podíváme důkladněji, objevíme svět jevů, který je barevný a zářící jako duha, ale bez veškeré skutečné existence. Když se na obloze objeví duha, vidíme hodně krásných barev, ale nemůžeme se do ní obléknout ani ji nosit jako ozdobu. Není ničím, nač bychom si mohli sáhnout, ale jen podmínkami, které se sešly v určitém okamžiku. Přesně tak v mysli vznikají myšlenky. Nejsou hmatatelné, nemají žádnou esenci. Proto neexistuje žádný logický důvod k tomu, aby nás tak ovládaly. Nic neodůvodňuje to, že jsme jejich otroky. Mysl je původcem zároveň samsáry i nirvány a je velice jasná a prostá. Je jen myšlenkami. Pokud jednou pochopíme, že myšlenky jsou ve své podstatě prázdné, ztrácejí svoji schopnost nás svádět. Dokud budeme naše iluzorní myšlenky považovat za reálné, budou nás i nadále trápit, jak to činily už během mnoha nesčetných minulých životů. K tomu, abychom získali kontrolu nad myslí, si musíme uvědomovat to, co je správné dělat a čeho je dobré se vyvarovat. Musíme být pozorní a své myšlenky, slova a skutky kontrolovat. Chceme-li odetnout připoutanost, je důležité pochopit, že všechny jevy jsou prázdné jako iluze oázy v poušti, jako fata morgána. Krásné tvary mysli nepřináší žádný požitek ani jí nemohou uškodit. Sejměte tedy okovy obav a očekávání, ulpívání a nechuti, spočiňte v rovnováze pochopení toho, že všechny jevy nejsou ničím jiným než pouhými projekcemi naší vlastní mysli. Pokud jednou absolutní skutečnost rozpoznáte, budete vnímat neomezený tanec relativních myšlenek, které se v ní objevují a jsou jako iluze nebo sen a nebudete k nim žádným způsobem připoutáni. Pochopení faktu, že připoutanost a prázdnota jsou tím samým, se nazývá jednoduchost nebo osvobození od omezujících konceptů.

 

překlad: Karel Kindl