Objevena mýtická hrobka Usira, boha podsvětí

12.04.2015 11:24

Španělsko-italský tým archeologů učinil v Egyptě úžasný objev – starověkou reprodukci legendární hrobky Usira, boha mrtvých v egyptské mytologii. Hrobka byla nalezena na pohřebišti Sheikh Abd el-Qurna na západním břehu u Théb.

Usirova hrobka u Théb - velkolepé stavební dílo

Komplex hrobky je obrovská stavba s několika úrovněmi, která obsahuje četné komory a chodby. Usirova hrobka se skládá z mohutné haly podepřené pěti sloupy a má schodiště vedoucí dolů do pohřebního komplexu zdobeného řezbami Usira. V pohřební místnosti jsou také reliéfy démonů hrozících noži, které zde byly podle týmu archeologů umístěny pro ochranu těla zesnulého.

Hrobka je postavena kolem smaragdové sochy boha Usira, která je situována v ústřední podzemní kapli směrem ke schodišti s chodbou dlouhou 29,5 stop (9 metrů). Tato chodba vede do jiné prázdné komory, do které se napojuje další 19,6 stop (6 metrů) dlouhá chodba spojující 2 další místnosti. Strukturu Usirovy hrobky zobrazuje náčrtek.

Badatelé se domnívají, že starověká Usirova hrobka byla postavena mezi lety 760 a 525 př. n. l, což odpovídá období vlády 25. dynastie (760 – 656 př. n. l.) a 26. dynastie (672 – 525 př. n. l.). Tento odhad je z velké části založen na architektonické podobnosti nově objevené hrobky a jiným pohřebním komplexem zasvěceným Usirovi – takzvaným Osirionem, který leží ve městě Abydu v Luxoru.

Podle článku v časopisu Luxor Times Magazine je v této starověké hrobce velmi zřetelná Usirova symbolika a hrobka obsahuje “velké schodiště dlouhé 3,5 metru a 4 metry vysokým stropem, které vede dolů do podsvětí a jiné schodiště vedoucí přímo k Usirově soše, která je tím pádem výše postavená a ideálně oddělené od „svého ostrova“; socha samotného Usira je obklopena prázdnou chodbou, která symbolizuje vodní kanál (viz Osirion v Abydu); dále se zde nachází předpokládaná pohřební komora pod sochou, která tedy ztotožňuje zemřelého s Usirem.”

Ve skutečnosti byl komplex hrobky částečně objeven Philippem Vireym v roce 1887, ale plně byl odkryt až nedávno. Výzkumný tým plánuje pokračovat v objevování starověkého pohřebního komplexu na podzim roku 2015.

 

Zdroj: https://www.starovekyegypt.net