Oblast 51 (Area 51)

04.08.2013 11:50

 

Oblast 51 (Area 51) je v současnosti oficiálně označována jako Air Force Flight Test Center, Detachment 3 - Výzkumné centrum leteckých sil, Oddělení 3. Hovorově se používají také názvy Dreamland, Watertown Strip, Paradise Ranch, The Box, Groom Lake, Neverland a jiné.

Jedná se o území na okraji rozsáhlé zasolené oblasti vyschlého jezera Groom Lake v jižní části amerického státu Nevada. Nachází se zde přísně střežená základna Amerických vzdušných sil, která byla založena v roce 1957 jako výzkumné armádní středisko, s asi 7 kilometrů dlouhou letištní dráhou používanou pravděpodobně k testování armádních vysokorychlostních letadel. Okolní hory znemožňují radarové sledování oblasti, americké letecké síly potvrdily existenci základny až v roce 1994.

Oblast 51 se nachází mezi regionem Yucca Flats a Nevada Test Site (NTS) - územím testování nukleárních zbraní Amerického úřadu jaderné energie. Jaderný sklad Yucca Mountain je asi 64 kilometrů jihozápadně od Groom Lake.

Oblast je připojena k interní síti silnic NTS vedoucími na severozápad do Mercury a na jih do Yucca Flats. Severovýchodně od jezera vede silnice Groom Lake, která byla dříve využívána jako přístupová cesta k dolům v nížině Groom. Po celé její délce se nachází několik kontrolních stanovišť, zapovězená oblast v nížině však leží východněji, a proto jsou neoprávnění návštěvníci, kteří po silnici Groom Lake cestují, spatřeni obvykle jednotkami v horách ještě několik kilometrů před kontrolními stanicemi. Poté, co silnice opustí zakázanou oblast (lemovanou řadou varovných značek typu Photography is prohibited - Fotografování zakázáno, popřípadě Use of deadly force is authorized - Použití smrtící síly povoleno), klesá východně do oblasti Tikaboo Valley, a poté se napojuje na Nevada State Route 375.

 

Protože není Groom Lake běžnou leteckou základnou, nejsou zde rozmístěny letecké jednotky. Je pravděpodobné, že je spíše používána při vývoji nových letadel, jejich testování a při výcviku pilotů. Jeden z těchto letounů již byl přijat Vzdušnými sílami Spojených států do normálního letového provozu. Je známo, že Groom Lake je také domovem několika letadel sovětského původu, získaných rozličnými způsoby. Ta jsou údajně analyzována a využívána k výcviku.

Za studené války získaly sovětské špionážní satelity fotografie oblasti Groom Lake, z těch se však dá odvodit pouze minimum informací. Zobrazují základnu, přistávací plochu, hangáry a jiné, nic však nepotvrzuje dohady o podzemních prostorách. O něco později získal komerční satelit snímky, jež ukazují, jak se základna rozrostla, více podrobností ale nepřinášejí.