Obrana proti černé magii

21.08.2016 10:57

 

Většina duchovních poradců a věštců se ve své praxi setkává s klienty, kteří mají podezření, že na ně byla uvalena kletba. Občas dokonce sami můžeme takový dojem nabýt. Jak věrohodně rozeznáme podobná tvrzení od pověry a jaké jsou klasické symptomy skutečného, účinkujícího prokletí?

Kdybychom žili v jiné době nebo kultuře, bylo by určování kletby snadnou věcí – stačilo by nalézt předmět doličný, v podobě uzlíků, prášku, váčku, sklenice, panenky nebo jiného fetiše. Tyto druhy kontaktní magie, při nichž se používá určitý předmět, který se schová v blízkosti oběti, jsou však v našem prostředí dosti vzácné, a tak se dostáváme na křehčí půdu, kde je velký prostor pro spekulace a domněnky. Přesto lze s určitostí říci, že některé projevy na duševní, tělesné a duchovní úrovni postiženého napovídají na přítomnost zlovolného působení.

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže se jakoby odnikud vracejí.

S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání. Nepříjemné, úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku. To je nepříjemným vedlejším efektem porušeného spánku.

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody – praskání obrazů, ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení. Část těchto vjemů se vztahuje ke strážným andělům a předkům postiženého, kteří se jej snaží varovat. Ti šťastnější jsou schopni rozeznat konkrétní sdělení a zařídit se podle těchto intuicí. Ti méně šťastní naopak propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný. Jak odpozorovali psychologové na příkladu koncentračních táborů, nejrychleji vždy zabíjí strach. Je proto třeba v případě podezření na kletbu postupovat racionálně a obrnit se za každou cenu proti panice!

Prvním důležitým zamyšlením je, zda si je klient vědom nějakého nepřátelského prostředí či situace ve svém životě nebo v době, kdy potíže začaly. Většina lidí podle mých zkušeností si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje. Bohužel, to bývá často již ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plná rehabilitace života postiženého budou trvat dlouho i v nejlepším případě. Abych byla zcela konkrétní, v počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji se sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu. Častěji se setkávám s tím, že černá magie funguje jako rakovina: lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců, někdy dokonce let.

Některé typy špatné energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu“. Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera – v lidové americké magii se hovoří o „zkřížení cesty“, což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby, k jejímuž odstranění slouží postupy, které přinese další díl seriálu.

 

V různých životních situacích, které se vyznačují smůlou, vleklými potížemi a duševní úzkostí, můžeme pocítit potřebu podniknout něco pro vlastní magickou očistu a ochranu. Historie nám zanechala bohatý repertoár magických postupů pro odeklínání a sejímání kleteb, který využívali naši předkové.

Tradice nám zanechala množství postupů, které se hodí pro zamezení vlivu negativních sil v našem životě, jejich spoutání a vyhnání. Některé z nich si mohou snadno osvojit i laici, do aktivního spoutávání a vyhánění zlých duchů by se raději sami pouštět neměli. (Jak vidíme na příkladech vleklých strašení v domě, vypořádat se s vyslaným nebo jinak neklidným duchem není žádná legrace a dobře míněné zásahy laiků, např. vykuřování, mohou poltergeista ještě více roztrpčit.)

Jako první si tedy rozeberme magickou očistu. Ta má dalekosáhlý význam i v běžném životě, když nejsme obětí působení negativních sil. Kultovní a rituální čistota a různé zvyky s ní spojené hrály a stále hrají důležitou roli v životě mnoha náboženství. Základním prostředkem magické očisty jsou voda, světlo a dým.

Svěcenou vodu zhotovíme přidání kafru a soli, což jsou dvě substance, o nichž je známo, že zahánějí zlé síly. Svěcenou vodu je také potřeba požehnat a dedikovat, což můžeme udělat sami jednoduchou formulí, zvolenou dle vlastní tradice, například „Dobří duchové, vstupte do této vody a požehnejte ji, ve jménu nejvyššího Dobra a Lásky.“ Pro posílení účinku sklenici zapečetíme a necháme na ní vyhořet bílou svíci, kterou zapalujeme pouze v době mezi východem slunce a polednem.

Jiným oblíbeným způsobem očisty, který využívá sil vody, jsou magické koupele. Ty si můžeme sami připravit z příhodných éterických olejů a bylin nebo je zakoupit od čaroděje, často již ve formě soli do koupele nebo sáčku s bylinami, který vylouhujeme. V krajním případě však poslouží jakákoliv koupelová sůl, kvůli magické moci soli, kterou jsme již zmínili, silný účinek má sůl z Mrtvého moře. Mezi byliny se známým účinkem proti černé magii se řadí routa, andělika, citron, koupel v yzopu doporučuje již Bible. U nás málo známým postupem jsou tzv. floor washes, tedy směsi na umytí podlahy, které mívají stejné složení jako koupele pro lidi, ale myjí se s nimi podlahy. V případě koberce směs vysypeme na něj, necháme působit a po západu slunce vysajeme.

Svíce řada lidí používá intuitivně, aniž by si uvědomovali mechanismus fungování svíčkové magie. Pro všeobecnou očistu a ochranu postačí bílé svíce, ačkoliv bychom také mohli volit červené) pro obranu před útokem nepřítele) nebo černé (pro zničení negativity). Principy svíčkové magie jsou mimo rozsah tohoto článku, ale čtenář se může obrátit na hojnost česky vydané literatury na toto téma.

Vonný dým se zdá být znovu oblíbenou formou magické očisty. Účastníci hinduistických a jiných rituálů jsou často očišťováni plamenem a vonným dýmem. Ačkoliv některé z nejužívanějších vůní jako santal nebo Nag Champa mají dobré magické vlastnosti, hodí se spíše na posvěcování prostoru, a tak pro sejímání negativity spíše využijeme šalvěj, kopál, klasické kadidlo nebo myrrhu. Bohužel u nás nejsou příliš dostupné kvalitní vonné tyčinky, a tak je účinnější vykuřovat kadidelnicí na rychlozápalném uhlíku. O tomto způsobu vykuřování vás poučí v etnoshopu nebo čajovně, kde se podávají vodní dýmky, kde také zakoupíte uhlíky. Specializované prodejny s vykuřovadly mají hotové účinné směsi k očistě prostoru.

 

Zdroj: https://www.zahady-zdravi.cz