Obrátil dosavadní medicínský svět vzhůru nohama

30.12.2022 10:43

V roce 1543 vyšla v Basileji kniha, která způsobila revoluci v dosavadním medicínském myšlení a vyvolala úžas, obdiv, nenávist i odpor. Jmenovala se Sedm knih o sestrojení lidského těla a sepsal ji tehdy teprve osmadvacetiletý vlámský lékař vyučující v Padově, Andreas Vesalius (1514–1564). V ní poprvé představil světu přesné znalosti o anatomii člověka a metody, jimiž ji lze zkoumat. Kniha obsahovala i řadu vynikajících kreseb a obecně se nazývala Fabrica (chápáno jako řemeslníkova dílna). Vesalius musel provést četné pitvy, aby ji vůbec mohl stvořit, protože dosavadní poznatky o stavbě lidského těla vypadaly žalostně. Církev sice pitvy v těch časech nezakazovala, ale také je nepodporovala. Nakonec je občas povolila z jasné příčiny – klérus chtěl zkrášlit své stavby uměleckými díly a k tomu bylo zapotřebí kumštýřů znalých věci, nikoli nějakých nedouků a fantastů. I proto se sochaři a malíři často motali kolem pitevních stolů, někdy i s nožem v ruce, odhodlaní se prostě poučit.