obrazy kongregace "Misionářů Panny Marie della Cava"

30.09.2017 10:05

 

Renzo Allegri

   Každou chvíli čteme o tom, že někde na světě pláče obraz nebo socha Panny Marie. Někdy tvoří tyto slzy krev a zpráva o tom vyvolává hluboký dojem. Skeptici se usmívají, církevní úřady vyšetřují, a to zcela správně a s největší možnou obezřetností, aby se vyvarovaly nesprávného hodnocení, věda se zpravidla nezapojuje. Po nějaké době událost zapadne a lidé na ni zapomenou. Jen ve výjimečných případech nabude případ na významu, obdrží církevní schválení a uznání, které potvrzuje jeho nadpřirozený původ, jak tomu bylo s "Plačící Madonou v Syrakusách".
   Chci vás informovat o dosud neznámé podobné události z nedávné doby, která však nabývá velkého ohlasu, protože první, kdo o ní vydal posudek, je věda na té nejvyšší úrovni. To je úsudek, který otevírá dveře ohromujícím hypotézám.
   Událost se týká dvou obrazů, které ronily krev v rozdílném čase. Oba obrazy náležejí P. Petrovi Marii Chiarattimu, kterému je 59 let, je knězem od roku 1990, je zakladatelem nevelké kongregace "Misionářů Panny Marie della Cava" a žije v chudém domě v Alberobello v Puglii. P. Petr vypráví: "3. května 2003 kolem šesté hodiny večer jsem šel do jednoho pokoje, abych si vzal léky, a tu jsem viděl, že Panna Maria s Dítětem na obraze, který mám nad klekátkem, má na své tváři dvě skvrny. Protože jsem špatně viděl, dotkl jsem se obrazu a pocítil jsem, že je mokrý. Zavolal jsem spolubratry a konstatovali jsme, že obraz roní krvavé slzy."
   Fenomén trval asi třicet minut, vidělo ho několik jiných osob a byl zaznamenán na videokameru. P. Petr setřel krev kapesníkem a poslal ho do laboratoře na vyšetření.
   Za rok nato 27. května 2004 se fenomén opakoval na jiném obraze, který představuje Kristovu tvář, tak jak se jeví na Turínském plátně. Tentokrát se spíše než o slzy jednalo o krvavý pot. Ježíšova tvář byla pokryta sedmi potůčky krve, které pramenily na čele, stékaly po tvářích na bradu a vycházely přímo z obrazu. P. Petr se polekal, svolal všechny osoby, které byly v domě, policii a místního faráře. Fenomén trval asi půl hodiny a vidělo ho na padesát osob.
   Řeholník také tentokrát sebral krev do tamponu a poslal do vědecké laboratoře, kam poslal již předtím krev z obrazu Panny Marie. A právě v laboratoři se prokázala mimořádnost celé události.
   Je třeba říci, že se jedná o jednu z nejprestižnějších vědeckých laboratoří v Evropě. Je to laboratoř forenzní genetiky na univerzitě v Bologni, kde pracují lékaři a univerzitní vědečtí pracovníci. Je zde personál i vybavení vynikající úrovně. Laboratoř se specializuje na vyšetřování DNA. Spolupracuje s tajnými službami celého světa a má kontakty s podobnými laboratořemi na světě. Je tou nejlepší z nejlepšího a výrok takové laboratoře má nespornou hodnotu.

   Po provedení všech analýz poslali výzkumníci této laboratoře P. Petrovi úřední certifikát, podle kterého zkoumaná tekutina je lidská krev skupiny B, mužská, a je identická na obou vzorcích, tzn. jak na tom, který vytékal z obrazu Panny Marie, tak z obrazu božské tváře. Až potud by to nebylo ještě nic tak mimořádného. Dokument však pokračuje v hodnocení, které je opravdu neuvěřitelné. "Genetická konfigurace chromozomu typu Y neodpovídá žádné konfiguraci, která se zatím nachází ve světové bance dat, v níž je shromážděno 22 000 vzorků mužské krve pocházejících ze 187 různých populací," praví se v dokumentu. A dále čteme: "Tato krev je tak jedinečná, že je nutno ji pokládat takřka za neopakovatelnou. Zvláštním matematickým výpočtem statistické pravděpodobnosti je možno zjistit, že se jedná o pravděpodobnost 1 ku 200 miliardám všech možných pozorovaných případů."
   Co to znamená? Především tato data vylučují více než absolutním způsobem, že by se mohlo jednat o podvod. Nikdo na světě by nebyl schopen vyprodukovat krev s podobnými charakteristikami. Znamená to, že se jedná o krev "jedinečnou", která se nevyskytuje u žádné lidské osoby v dějinách lidstva. Je to krev člověka, který neměl předky ani potomky. Je pochopitelné, že se myšlenky obracejí k tomu, co evangelium píše o Ježíši Kristu, jediném člověku s těmito charakteristikami. Je pozoruhodné, že krev s těmito charakteristikami se vyskytla jak na obraze Panny Marie, tak na obrazu božské tváře. Je možno říct, že jsme obdrželi DNA fyzické osoby Ježíše Krista, vtěleného Boha, které zůstane "jedinečné"?
   Je samozřejmě předčasné dělat nějaké konkrétní závěry. Odpověď vědy je veřejná, přesná a neodvolatelná. Vědci, kteří krev zkoumali, vyslovili chladný posudek, matematický, ale naprosto jasný. Jednoznačně potvrdili, že máme co do činění s jedinečným případem. Stačí pomyslet na skutečnosti: Je zde pravděpodobnost 1:200 miliardám, že bychom mohli v průběhu tisíciletí najít u někoho podobnou krev. To je vše, co zatím můžeme říct. A že jsou to vědci, kteří nám s naprostou vědeckou chladnokrevností předkládají tyto výsledky. Jeden z vědců napsal P. Petrovi soukromý dopis, ve kterém říká: "To jsou data, nad kterými musí úžasem ztuhnout i socha." "Tváří v tvář této analýze, pro mne naprosto neslýchané, jsem nebyl schopen ukrýt své slzy." Jiný z vědců řekl: "Je to lidská krev, ale zdá se mi, že pochází přímo z jiného světa."
   Církevní autority provádějí své hodnocení. Jejich obezřetnost je oprávněně veliká a je správné, že je tomu tak. Ale vědecké výsledky již naznačují, že máme co do činění s "nadpřirozeným znamením" výjimečného významu.

"Ohromující fenomén"; Světlo 2/2005
Z Medjugorje Torino 120/11/2004 přeložil -lš-