Ochranná božstva krajů Egypta

19.10.2014 15:56

 

Starověký Egypt byl rozdělen do mnoha krajů (nomů) a každý z těchto nomů měl své místní božstvo, které se někdy měnilo od období Staré říše až po konec existence samostatného Egypta.

Egypt se skládal ze dvou základních částí - z Dolního a Horního Egypta. Dolní Egypt byl rozdělen na dvacet nomů, což odpovídá dvaceti velkým přírodním oblastem v deltě, vymezeným rameny Nilu, které se vějířovitě rozvírají severně od centrální Memfidy (Mennoferu). Ta je prvním dolnoegyptským nomem.

Horní Egypt byl rozdělen na třiadvaceti nomů, přičemž třináct nomů se nacházelo v "jižní části", která se nacházela mezi městy Asjút na severu a Kóm Ombo na jihu a "Střední Egypt", který se rozkládal mezi Memfidou na severu a Asjútem na jihu. Tato část však byla vymezena moderními zeměpisci a v období Starověkého Egypta byla nedílnou součástí Horního Egypta.

 

Ochranná božstva krajů - delta Nilu

Dvacet nomů Dolního Egypta odpovídá dvaceti velkým přírodním oblastem v deltě, vymezeným rameny Nilu, které se vějířovitě rozvírají severně od centrální Memfidy (Mennoferu). Ta je prvním dolnoegyptským nomem. U každého nomu je uvedeno jeho symbolické označení a jméno hlavního města v řečtině a egyptštině.

 

Ochranná božstva krajů - jižní část Horního Egypta

Jižní část Horního Egypta se rozkládala mezi městy Asjút na severu a Kóm Ombo na jihu. Kraj v okolí Kóm Ombo byl v období Ptolemaiovců jižní hranicí Egypta. Tato část měla celkem dvanáct nomů, z nichž nejvýznamnější byl nepochybně thébský kraj. U každého nomu je uvedeno jeho symbolické označení a jméno hlavního města v řečtině a egyptštině.

 

Ochranná božstva krajů - střední Egypt

Střední Egypt se rozkládal mezi Memfidou (Mennoferem) na severu a Asjútem na jihu. Tuto oblast arbitrárně vymezili moderní zeměpisci, ve starověku tvořila nedílnou součást Horního Egypta. Spadá do ní deset nomů, z nichž nejdůležitější jsou kraje s hlavními městy Hermopolis (zasvěcené bohu Thovtovi, řeckému Hermésovi) a Hérakleopolis, které sehrálo zásadní úlohu v Prvním přechodném období. Jejich číslování navazuje na číslování jižních hornoegyptských krajů. U každého nomu je uvedeno jeho symbolické označení a jméno hlavního města v řečtině a egyptštině.