Oči guadalupské Panny zjevují tajemství

01.10.2017 09:59

 

Expert IBM mluví o mikroskopických obrazech vtisknutých do tilmy
(Madrid, 17.7.2002 (Zenit.org))

   V roce 1929 byla objevena v očích obrazu Panny Marie Guadalupské mikroskopická postava. Od té doby tajemství jejích zřítelnic vyzývalo vědu. Jeden z lidí, který vydal nejvíce energie na pokusy o objasnění tohoto obrazu, je peruánský vědec José Aste Tonsmann, expert IBM pro digitální zpracování obrazů. Před dvaadvaceti lety se Aste rozhodl vyšetřit přítomnost možných dalších postav odražených v očích Panny a nalezl jich skutečně celkem 12.
   Když se lidské oko soustředí, objekty, na které se dívá, ty se zrcadlí na jeho sítnici. "Právě teď jsem odrážen ve vašem oku," vysvětluje Aste k interview. "Záleží na tom, zda je předmět blízko nebo daleko, potom se bude odrážet ve větší nebo menší velikosti na oční kouli," řekl. "A to je to, co se stalo s očima Panny Maria Guadalupské. Obraz odrážený v jejích obou sítnicích ukazuje ten okamžik, kdy Panna Maria nechala svůj otisk na tilmě Juana Diega."
   Q: Mohou být tyto postavy lidským dílem?
   Aste: Nikoliv, a to ze tří důvodů. Na prvním místě, že nejsou viditelné lidským okem, až na jednu postavu: toho ze Španělů, který je největší. Nikdo by neuměl namalovat tak malinké siluety. - Za druhé, protože původ pigmentů těchto siluet je neznámý. Stejně jako je opravdový obraz Panny. Ten je namalován, a nikdo dosud neví, jakým způsobem byl obraz vtisknut na tilmu Juana Diega.
   Q: A třetí?
   Aste: Tři postavy jsou reprodukované v obou očích. Který malíř by to udělal? Mimoto, jejich rozměry jsou různé v jednom i druhém oku v souhlasu s tím, jak blízko nebo daleko byla osoba od levého nebo pravého oka Panny.
   Q: Jaký postup sleduje váš experiment?
   Aste: Prvním krokem je sejmout obrazy z očí. Potom jsou digitalizovány. Jsou přečteny počítačem, zvětšeny a vytříděny z vyobrazení.
   Q: Kdo se objevuje v očích?
   Aste: Je tam nahý sluha; nějaký starší muž - biskup-mnich Juan de Zumarraga; mladík - tlumočník; nějaký indián s tilmou - Juan Diego; nějaká černá žena - otrokyně; vousatý Španěl; a nakonec nějaká indiánská rodina s otcem, matkou, třemi dětmi a ještě dva dospělí, mohli by to být prarodiče nebo strýcové.
   Q: Jak víte, že tyto tvary odpovídají otrokyni, tlumočníkovi atd.?
   Aste: Je zde historické svědectví. Starší člověk, který se objevuje v očích Panny, je velmi podobný postavě z obrazu biskupa Zumárragy z tohoto období. Černé otrokyni Zumarraga řekl, že je jeho vůlí, aby byla propuštěna. Také víme, že i ona byla volána Marií. V Indies Archives je záznam o biskupově nalodění, když odjel do Nového Světa.