Odhalení jména vašeho anděla strážného

16.10.2010 08:40

Někteří lidé shledávají, že jim v komunikaci s jejich andělem strážným nebo při prvním spojením s ním pomáhá znát jeho jméno, neboť podle tradice mají všichni andělé jména. To se dá udělat různými způsoby, přičemž tomu vždy předchází nejméně čtyřiadvacetihodinová očista. V této době byste se měli vyhnout všem sexuálním aktivitám a příjmu povzbuzujících látek, včetně masa a kořeněných jídel. Důvodem je uklidnění nervového a energetického systému. Takto jsme nejotevřenější příjmu a intuici.

Nejpřímější cestou uhádnutí jména vašeho anděla strážného je napsat si všechny souhlásky abecedy na kartičky – pracovat se dá také s písmenky ze hry scrabble, vlastníte-li ji – a ty vložit do sáčku nebo taštičky. Zapalte bílou svíci a nějakou vonnou esenci, nejlépe kadidlo nebo kopál a myrhu. Po chvíli koncentrace vzneste své přání, třeba v podobě následujících slov:

Drahý Božský anděly,
co jsi vždy mým ochráncem, vůdcem a spojencem,
prosím veď moji ruku při vytahování písmen,
z nichž se skládá Tvoje jméno,
abych si ho mohl(a) vepsat do srdce
a uctívat Tě jako přítele, jímž mi jsi.
Když zavolám Tvé jméno,
buď prosím se mnou
a ukaž mi jasně cestu světla a lásky.

Nyní z taštičky nebo sáčku vytáhněte písmeno a zapište si ho na čistý arch papíru. Písmeno pak vraťte k ostatním, zatřeste jimi a vytáhněte další. Tento proces opakujte tak dlouho, dokud nevytáhnete tři nebo čtyři písmena – ohledně počtu se nechte vést intuicí. Řekněme, že jste si vytáhli tři písmena M, D a R, které doplníte samohláskami a přidáte koncovku EL. Může vám vyjít například „aMaDRiEL“ nebo oMDiRiEL“. Zkoušejte různé kombinace, přičemž vždy dodržujte pořadí souhlásek tak, jak jste si je vytáhli. Musí vám vyjít jméno, s kterým budete rezonovat. To je jméno vašeho anděla strážného.

Nedělejte si starosti s tím, že se jedná o iracionální nebo náhodnou metodu. Máte povolení vesmíru, respektive vašeho anděla strážného, který vám vede ruku nejpřímější cestou, takže procesu důvěřujte.