Odkaz tanter se vrací do linie Kagjü

31.08.2014 12:22

 

Sedmnáctý Karmapa Thaje Dordže přijel 1. června roku 2003 do San Francisca. Byl sem pozván rodinou Sandy Jena, blízkého přítele a štědrého sponzora školy Karma Kagjü. Karmapa měl v San Franciscu v buddhistickém meditačním centru Menlo Park předat učení a iniciace a také chtěl přijmout určité iniciace od třiasedmdesátiletého učitele ze školy Sákja, Ludhinga Kjenčhena rinpočheho. Karmapa se rozhodl, že centrum v San Franciscu je tím správným místem pro obdržení takovýchto iniciací, protože jeho okolí je čisté a tiché.

Velký Marpa Překladatel přinesl v 9. stol. z Indie do Tibetu přes padesát důležitých tanter. Tato učení byla od počátku 19. stol., kdy byla linie Kagjü v úpadku, po tři generace v držení linie Sákja. V linii Kagjü se udržela sbírka čtrnácti tanter a zbytek se uchovával v linii Sákja.

Problémy linie Kagjü začaly v době 10. Karmapy Čhöjinga Dordžeho. Když v roce 1638 ministr 5. Dalajlamy, Sönam Čhöpal pozval mongolského vojevůdce chána Gušrího do Tibetu, vypukla krvavá válka, jejímž následkem bylo oslabení moci "duchovního krále" Tibetu, Karmapy. Linie byla rozprášena. O šedesát let později, za dob 12. Karmapy Čhangčhuba Dordžeho (1703-1732) a 8. Šamarpy Čhökji Döndhuba, vrátil 8. Situ Čhökji Džungnä učení Marpovy linie do školy Kagjü.

V polovině 18. stol. očernil Dalajlamův regent (kundeling) před čínským císařem v Pekingu 10. Šamarpu, Čhöduba Gjamccha, následkem čehož byla aktivita linie Kagjü na celém území Tibetu velmi omezena; prostřednictvím zvláštního dekretu bylo dokonce Šamarpovi zakázáno se reinkarnovat. Tehdy linie Kagjü opět zeslábla a takřka zanikla.

Na začátku 19. stol. známý učenec Džamgön Kongthul Lodö Thaje pročesal celý Tibet, když hledal tantry Marpovy linie. Dostával učení od různých lamů a shromáždil je do cyklu čtrnácti tanter se jménem "Poklad tanter Kagjü" (kagjü ngadzo). Poté postupně nashromáždil dalších čtyřicet tanter Marpy. Bohužel, zakrátko se objevily další problémy, tentokrát uvnitř samotné linie Kagjü. Situ Päma Kunzang (10. Situpa) začal Kongthulovi závidět jeho slávu a aktivitu. Kongthul byl v Palpungu, klášteře Situpy, lama nižší kategorie. Situpa Kongthula ze svého kláštera vykázal a vydal speciální doporučení, aby od Konghtula nikdo nepřijímal učení. Protože výsledkem bylo, že Kongthul nemohl předávat tantry, které nashromáždil v rámci linie Kagjü, požádal velkého lamu školy Sákja, Džamjanga Lotera Langpa, aby se stal držitelem plného Marpova odkazu, a předpověděl, že se tento odkaz jednoho dne do linie Kagjü vrátí.

V polovině šedesátých let minulého století chtěl 16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže tyto tantry získat od Čhöbjeho Tričhena rinpočheho v Sikkimu. Sikkim byl v té době nezávislou zemí. Sikkimský mahárádža však Čhöbjemu Trinčhenovi rinpočhemu nepovolil vstup do země. Proto se tento odkaz vrací do linie teprve teď, po více jak dvou stech letech.

Sedmnáctý Karmapa chtěl odkaz nejprve dostat od Čhöbjeho Tričhena rinpočheho, ale tento lama je nyní již v pokročilém věku a jeho zdravotní stav mu nedovoluje předávat dlouhé iniciace. Proto o ně Karmapa požádal jiného velkého lamu školy Sákja, Ludhinga Kjenčhena rinpočheho. Sedmnáctý Karmapa se zeptal Šamarpy, jestli by je nemohl obdržet on a poté mu je předat, ale Šamarpa mu odpověděl, že mu může udělit první soubor čtrnácti iniciací "kagjü ngadzo", zbylých čtyřicet že by však měli obdržet společně, aby ušetřili čas.

Šamar rinpočhe Karmapovi navrhl: "Jsi mladý, proto bys měl absolvovat odosobnění a na nich praktikovat každou z těchto tanter a následně tento odkaz předat dalším lamům linie Kagjü".

 

překlad: Jan Matuška