Ohebné sklo

26.05.2013 10:04

Tři starořímské zdroje zmiňují ohebné sklo. Bohužel popis jeho výroby není známý, rozhodně šlo ale o unikátní materiál. Poprvé o něm informoval spisovatel a básník Petronius (27 n. l. – 66 n. l.). Podle něj byl za vlády císaře Tiberia (42 př. n. l. – 37 n. l.) vynalezen způsob, jak sklo namíchat tak, aby bylo ohebné. Dílna onoho řemeslníka byla ale nakonec zcela zničena ze strachu, že by tím mohly klesnout ceny kovů, jako jsou měď, stříbro a zlato. O tomto zvláštním materiálu informoval i filozof Plinius starší (23 n. l. – 79 n. l.).