Ohřát se

06.04.2014 08:43
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák:
"Přišel jsem zdaleka, abych dostal vaše poučení. Mohl byste mi laskavě říci, Mistře, jak rozumíte Zenu?"

Mistr:
"Řád naší školy je přísný a není tu místo na soukromé záležitosti."

Žák:
"Ale nějak to přece, Mistře, jít musí!"

Mistr:
"Přišel jsi zdaleka. Můžeš tu strávit noc u ohně."