Okultismus a křesťanství

07.06.2014 15:53

Autor: Libor Diviš    
 

Chtěli byste například, aby Vás ze spánku budily všelijaké potvory? Není snadnější cesty než se zaplést do okultismu. Že nevíte, co je to okultismus? Okultismus je odvozen od latinského slova occultus - skrytý. Je to vlastně snaha o spojení s neviditelným (duchovním) světem a o využití získaných schopností a informací ve svůj prospěch.

Jsou dvě možnosti, jak získat spojení s duchovním světem. První, správná volba, je začít žít život s Bohem (který je též duch). Pokud někdo uvěří ("obrátí se") a přijme odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista, Bůh obživí ducha tohoto člověka. Tím je umožněna komunikace s Bohem. Druhá, nesprávná volba, je možnost získat spojení s duchovním světem skrze Satana a jeho pomocníky - démony. Toto nesprávné spojení může být navázáno i zcela neúmyslně, pouze z důvodu neznalosti. Pokusím se Vám uvést příklady, nikoli však vyčerpávající seznam.

Z praktik, které se často objevují v současnosti bych chtěl upozornit zvláště na tyto: spiritistické seance - vyvolávání duchů, jakákoli forma věštění, léčení "energií" nebo tzv. životním magnetismem, Transcedentální meditace a jí podobné, autogenní trénink, Silvova metoda, hypnóza a autohypnóza, "proutkaření", zjišťování informací pomocí virgule, prstýnků na niti apod., telepatie, telekineze, jasnovidnost, levitace, koncentrování a využívání "energie" - či, kundalini, čakry apod., stavy změněného vědomí - např. pomocí halucinogenů či jiných drog, opakované stavy těžké opilosti, tzv. astrální cestování, homeopatie atd.

Na prvním místě je samozřejmě satanismus - uctívání a vzývání Satana.

Dále bych chtěl upozornit na některé techniky a aktivity, které není možné bezpečně zařadit mezi okultismus, které však naléhavě nedoporučuji. Jedná se o alternativní medicínu (zejména o akupunkturu, akupresuru,...), sledování hororů, ale např. i "tvrdou" metalovou hudbou. Jako nebezpečnou oblast vidím i počítačové hry, kde se nachází "magické" ornamenty a symboly - hry ve stylu DOOM, BLOOD atd.

Snad se Vám bude zdát tento výčet přehnaný, ale ujišťuji Vás, že ani zdaleka není, a ani nemůže být úplný. Tyto praktiky jsou velice spolehlivou cestou do duchovního světa, nikoli však cestou k Bohu!