Oldovan - kultura nejstaršího paleolitu

20.09.2015 11:28

 

Oldovan je archeologická kultura nejstaršího paleolitu známá pouze z kamenné industrie. Tato kultura byla rozšířena hlavně ve východní Africe podél zlomové propadliny mezi 2,7 až 0,5 milionem let. Název vznikl podle první lokality s typicky opracovanými kameny Olduvai v severní Tanzanii.

Tato industrie bývá tradičně spojována s Homo habilis, nově se objevily hypotézy, že i Paranthropus robustus mohl nástroje oldovanské kultury vyrábět a Homo erectus zpočátku snad také.


Valouny se opracovávaly primitivním způsobem a jsou jen těžko rozeznatelné. Z jádra byly odděleny úštěpy a takto upravené jádro s ostrými plochami se užívalo ke krájení, seškrabování, otloukání apod. Tyto nástroje nebyly užívány k lovu, jak naznačovaly mnohé starší romantické hypotézy, mnohem spíše jen k porcování zbytků zvěře ulovené velkými šelmami.

Nástroje dělíme podle stupně opracování

  • hrubotvará industrie byla vyráběna obvykle z lávy; sem patří sekáče, protobifasy a otloukače,
  • drobné tvary se vyráběly ze silicitů a křemenů, např. drasadla, škrabadla, odštěpovače nebo zoubkové nástroje.

 

Období oldovan se rozděluje na

  • pre-oldovan (2,7 – 1,9 milionů let): hlavní naleziště jsou: Kada Gona v Etiopii, Omo u jezera Turkana, Yiron u Tiberiadského jezera v Izraeli, Šandalja I. na Istrijském poloostrově, Chilhac III. ve Francii (i když tato lokalita bývá často zpochybňována)
  • oldovan (1,8 – 1,5 milionů let) - Olduvai, Koobi Fora u jezera Turkany, Ubeidya v Izraeli, Dmanisi v Gruzíi, Orco v Granadě
  • vyvinutý oldovan (1,5 – 0,6 milionů let)