Onen svět

13.04.2014 08:45
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Císař se ptal mistra Gudo:

"Kam přijde osvícený člověk, když umře?"

"Nevím," odpověděl Gudo.

"Jak to, že vy to nevíte?" tázal se překvapeně císař.

"Protože jsem ještě neumřel," odpověděl Gudo.