Oponent

19.04.2014 08:52
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Kázání mistra Bankeie navštěvovali nejen žáci Zenu, ale i mnoho lidí všech postavení a sekt. Nikdy necitoval písma ani si neliboval v učených rozpravách. Naopak - jeho slova šla přímo od srdce k srdcím jeho posluchačů.

Velký zájem o kázání mista Bankeie rozhněval jednoho buddhistického kněze, kterého jeho následovníci opustili a šli si poslechnout Bankeie. Kněz se proto vydal do kláštera, rozhodnut Bankeie rozdrtit v učené debatě.

"Hej, učiteli Zenu," vykřikl. "Počkejte chvíli. Ti, kdo si vás váží, poslechnou, co řeknete. Ale člověk jako já si vás neváží. Můžete mě snad přinutit, abych vás poslechl?"

"Pojďte ke mně a ukážu vám to," řekl Bankei.

Kněz si pyšně razil davem cestu k učiteli.

Bankei se usmíval.

"Postavte se vlevo ode mne."

Kněz to udělal.

"Ne," rozmyslel si to Bankei, "bude se nám přece jen lépe mluvit, když budete stát vpravo. Přejděte tam."

Kněz pyšně vykročil vpravo.

"Tak vidíte," řekl Bankei, "vy mě posloucháte a já si říkám, jaký jste slušný člověk. A teď se posaďte a poslouchejte."