Osm králů vládlo 241 200 let

06.01.2020 11:21

 

V pěti městech osm králů vládlo zemi po dobu 241 200 let. Pak povodeň vše zničila. Toto stojí napsáno na první Sumerském královském seznamu. Je to jen mytologie, nebo by na tom mohlo být něco pravdy?
Oněch osm vládnoucích králů byli zřejmě bohové, protože jejich královská vláda pocházela z nebes. Byli nesmrtelní? Jak jinak by mohli vládnout pěti městům po sta tisíce let?

Ve spisku se píše doslova: "Alalgar vládl v Eridu po 36 000 let. Dva králové vládli po 64 800 let. Pak Eridu padlo a vláda přešla do Bad-tibiry. En-men-lu-ana vládl v Bad-tibiře 43 200 let. En-men-gal-ana vládl po 28 800 let. Dummuzid pastevec panoval 36 000 let a tři králové vládli 108 000 let. Pak Bad-tibira padla a vláda přešla do Laraku. En-sipad-zid-ana vládl Laraku 28 800 let. ..." A tak to jde stále dál. Výčet měst, králů a délky jejich panování dohromady dává 241 200 let. Pak podle spisku přišla potopa a zničila svět.

Po potopě královský majestát sestoupil z nebe a byl přenesen do města Kiše. V této dynastii se věk vládců radikálně snižuje, ale stále vysoce překračuje dnešní rozpětí lidského života – králové se drží u moci několik stovek let. Celkem 23 králů v Kiši vládlo 24 510 let, 3 měsíce, 3 1/2 dne.

Pak byl Kiš poražen a královská moc se přenesla do Uruku. Ještě první tři vládci dynastie z Uruku kralují několik stovek let, ale vláda těch dalších se pak již počítá jen v řádu jednotek.

Sumerský královský seznam pravděpodobně vznikl ve třetí dynastii urské (2116 – 2003 př. n.l.) Sumerové věřili, že královský seznam pochází od bohů. Vědci jej sice považují za důležitý artefakt, nicméně informace v něm obsažené vědci označují vesměs za mytologii. Přesto se někteří zastánci alternativních teorií domnívají, že by se mohly zakládat na pravdě. Podle nich oni králové mohli být mimozemšťané, kteří vládli Zemi a jejichž biologické nastavení jim mohlo umožňovat takto dlouhý život. A města pak mohli zničit sami, aby po sobě nezanechali stopy. Kdo ví, jestli sumerské seznamy nakonec neříkají pravdu.