Osm odvětví jógy

08.03.2015 13:14

Jóga znamená spojení individuálního bytí (átman) s universálním bytím (paramátman). Podle Pataňdžaliho Samádhipáda je jóga zastavení proměn mysli (jóga čittah vrittih nirodhah) a vysvětluje v Sadhanapáda osm odvětví jógy (Jógánga ánušthánád), závislých na stavu vědomí (džňánah díptih), které vedou ke sjednocení (vivékah khjátéh):

1. Jama - vývojem správného jednání – pravdivost (satja), nenásilnost (ahimsá), nesobeckost (astéja), mravnost (brahmačarja) a bezmajetnost (aparigraha)
2. Nijama - vývojem duchovních hodnot - čistota (šauča), soucit (santóša), askeze (tapas), studium véd (svadhája), oddanost nejvyššímu Pánu (íšvara pranidháná)
3. Ásana - vývojem držení těla – (Hatha jóga)
4. Pránájáma - vývojem vdechu, výdechu a zadržení dechu
5. Pratjáhára - vývojem nelpění na objektech smyslů
6.  Dhárana - vývojem zaměření smyslů
7. Dhjána - vývojem meditace na (param)átmu
8. Samádhi - vývojem spojení s (param)átmou