Ozvěna života

15.06.2014 10:52

Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaaaa!“ Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval : „Aaaaaa!“ Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal odpověď : „Kdo jsi?“

Pak zakřičel: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“ A dostal odpověď: „Hlupáku!“

Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se:
„Tati, co se děje?“

Otec se usmál a řekl: „Synu můj, teď pozorně poslouchej .“ A pak muž zakřičel : „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Dítě bylo překvapené a nerozumělo . Tak mu otec vysvětlil : „Lidé to nazývají ozvěna , ale ve skutečnosti je to ŽIVOT. Život – jako ozvěna ti vrací to, co ty řekneš, nebo uděláš. Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si přeješ více lásky na světě, musíš vytvořit více lásky v tvém srdci .

Pokud chceš, aby tě lidé respektovali , musíš ty respektovat je. Toto je princip, který je třeba vložit do všeho v životě . Život ti vrací to, co si dal ty jemu.“