Panna Maria Klatovská

31.10.2015 10:07

 

Matky Boží, která chová na klíně malého Ježíše, má původ v severní Itálii nedaleko jezera Lago Maggiore v údolí Vegezzo. Tam leží vesnice jménem Re, náležející k diecézi Navarské, kde stál kostel zasvěcený sv. Mauriciovi. Na přední straně kostela je namalovaný výše uvedený obraz s latinským nápisem, který přeložen do češtiny znamená: "V lůně Matky sedí Moudrost Otcova." 29. dubna 1494 se stala tato událost:
   Nevěřící muž jménem Jan Zukkone po urážkách Panny Marie hodil kámen na obraz a zasáhl čelo Matky Boži. Po úderu začalo čelo krvácet a tento jev trval 18 dnů. Značné množství lidí, včetně místního duchovního, který nechal krev téci do sklenky, podává svědectví o pravdivosti. Sklenka s krvi je dosud uložena na důkaz této události a je uctívána v nově postaveném kostele na místě původního, ze kterého je zachováno průčelí v hlavním oltáři se zázračným obrazem. Tento kostel v Re se stal poutním místem, v němž věřící dodnes ctí a prosí Pannu Marii za vyslyšeni jako Prostřednici milostí.
   Současně s postupně se šířící úctou k obrazu bylo zhotoveno mnoho kopií, Jedna z nich se dostala do Klatov kolem r. 1650 s kominíkem Ritcoltem z Re, který šel za prací a usadil se zde. Dostal obraz jako dědictví po rodičích. V Klatovech se oženil. Manželé adoptovali dceru, která se jmenovala Anna Rýmerová. Ta se provdala za krejčího Ondřeje Hiršbergera. Koupili si domek, který stál v místě dnešní kaple "Chaloupky". Tento obraz zdědili a zachovávali k němu velikou úctu jako rodiče. Pro neúrodu a války začalo tehdy ubývat i krejčovské práce, a tedy tím i obživy rodiny Hiršbergerových. Manželé prodávali co mohli, obrazu se však zbavit nechtěli. P. Maria jim byla útočištěm v bídě a nesnázích. Nakonec však došlo i na obraz, který nabídli známému faráři. Cesta k jeho prodeji byla jakoby mařena nemocí dětí, u kterých oba rodiče museli setrvávat.
   Při modlitbách u obrazu spatřil krejčí Ondřej Hiršberger, kominíkův zeť, který bydlel s rodinou v domku na místě dnešní kaple "Chaloupky", 8.7.1685 krůpěje krve, prýštící z rány na čele.
   Obraz byl odnesen do arciděkanského kostela Narození Panny Marie na rozkaz tehdejšího duchovního P. Vojtěcha Stodlara. - Rozbor krve na obraze, který byl proveden v r. 1985, se shoduje s krví, která se objevila na originálu obrazu v Re r. 1494 a dosud je tam uchovávána a jejíž rozbor provedl prof. Judica Cordiglia z Turina v r. 1962. Jednoznačně bylo prokázáno, že se jedná o lidskou krev skupiny AB.
   Bylo vyslechnuto mnoho svědků, kteří viděli tento úkaz. Obraz byl po důkladných šetřeních a po vyslechnutí velkého množství svědků instalován na hlavni oltář. Umístění předcházel dle záznamů "Hystorie Klattowské" z r. 1699 velký průvod ulicemi a náměstím klatovským. Od r. 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie. Mnoho poutníků, a nejen jich, bylo vyslyšeno Matkou Boží a na její přímluvu se udála uzdravení fyzická i duchovní.