Panstva

09.07.2011 08:45

Pánové nebo podle hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří Zadkiel, Zachariel a Teratel.

Panstva plní roli božských vůdců, kteří mimo jiné pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka.

Pokud jde o magii, pod vládu panstev spadají veškeré záležitosti týkající se vůdcovství. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají "přirozené vůdčí schopnosti" a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Nijak nepodporují zkorumpované vlády, politiky nebo náboženské nebo civilní vůdce, kteří v srdci nenosí úmysly udělat pro lidi to nejlepší. Chcete-li mít přístup k božské moudrosti, požádejte panstva. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci. Jestliže začínáte nějaký významný projekt nebo jste ve stávajícím projektu došli do slepé uličky, obraťte se na panstva. Abyste se k panstvům dostali, zapalte bílou svíčku pro božství a růžovou pro panstva.