Pentagon: Změny klimatu do dvaceti let zničí civilizaci

02.05.2014 17:08

Tajná zpráva amerického Pentagonu varuje, že změny klimatu, k nimž má dojít během nadcházejících dvaceti let, mohou vést ke globální katastrofě, v níž přijdou o život miliony lidí při přírodních katastrofách a válkách o nejnutnější prostředky k životu.
Zprávu potlačovanou americkým ministerstvem obrany nakonec získal týdeník Observer. Zpráva varuje, že se četná evropská města v důsledku zvyšujících se hladin moří ocitnou pod vodou a v Británii do roku 2020 zavládne "sibiřské klima". Ve světě bude docházet k rozsáhlým nepokojům a jaderným válkám kvůli obrovskému suchu a následným hladomorům.
Dokument předpovídá, že civilizace v důsledku náhlých změn klimatu zřejmě skončí až na pokraji anarchie, protože jednotlivé státy začnou bránit ubývající zásoby svých potravin, vody a energie všemi prostředky, včetně jaderných zbraní. Zpráva konstatuje, že "... tato globální hrozba stabilitě je mnohem vážnější než terorismus."

Uvedenou vědeckou zprávu objednal vlivný pentagonský poradce pro obranu Andrew Marshall, který výrazně ovlivňuje americké vojenské myšlení už víc než třicet let. Byl rovněž motorem podrobné analýzy, vedoucí k restrukturalizaci americké armády pod vedením Donalda Rumsfelda.
Otázka klimatických změn by měla stát v popředí amerických bezpečnostních zájmů, konstatují Peter Schwartz, poradce CIA a bývalý šéf plánování v podniku Royal Dutch/Shell Group a Doug Randall z kalifornské Global Business Network.
"Bezprostřední scénář katastrofálních změn klimatu je realistický a představuje národní bezpečnosti Spojených států takovou výzvu, že bychom se jí měli začít okamžitě zabývat," uzavírá zpráva. Už příští rok mají stoupající hladiny moří způsobit vážné problémy miliónům obyvatel měst v přímořských oblastech.
Nedávno navštívila Bílý dům skupina čelných britských vědců, kteří vyjádřili své obavy z globálního oteplování ve snaze přimět vládu USA aby tento problém začala brát vážně. Američtí činitelé na stížnosti vůči nepružnému a zastaralému americkému veřejnému postoji v této věci reagovali velice iritovaně. Podle jednoho zdroje si prý Bílý dům dokonce v Downing Streeet písemně stěžoval na Blairova hlavního vědeckého poradce profesora sira Davida Kinga, který označil postoj prezidenta George Bushe v této věci za neobhajitelný.
Podle Randalla a Schwartze už nyní žije na Zemi více obyvatel, než kolik je planeta schopna podporovat. Okolo roku 2020 už bude velice problematické zvládat katastrofální nedostatek vody a energie, a proto vypuknou války. Vědci varují, že obdobné změny klimatu před 8.200 lety přivodily rozsáhlé neúrody, hladomor, nemoci a vyvolaly masovou migraci obyvatelstva. To vše se může brzy opakovat.
Randall se otevřeně vyjádřil o hrozbě globálního chaosu vyvolaného potenciálními dopady rychlých klimatických změn. Dodal, že na to abychom katastrofě zabránili je pravděpodobně příliš pozdě. "Nevíme přesně, ve které fázi tohoto procesu se dnes nacházíme. Může to začít zítra, ale důsledky nemusí přijít dříve, než za dalších pět let. Důsledky klimatických změn budou mít pro některé země přímo neuvěřitelný dopad. Je zjevné, že by bylo velmi rozumné omezit užívání fosilních paliv."
Předpovědi pentagonské analýzy jsou natolik dramatické, konstatoval Watson, že pravděpodobně vážně ovlivní americké prezidentské volby. Demokratický kandidát John Kerry na rozdíl od Bushe chápe hrozící klimatické změny jako vážný problém. Vědci zklamaní protiekologickým Bushovým postojem hrozili, že zajistí, aby Kerry v prezidentské kampani mohl této Pentagonem utajované zprávy využít. (K čemuž evidentně došlo.)
Zmíněný dvaaosmdesátiletý Andrew Marshall je v Pentagonu legendární postavou, která svou autoritou patrně značně vypomůže Kerryho argumentaci o ekologických otázkách.
Potlačení této zprávy je dalším příkladem snah Bílého domu utajovat důkazy o změnách podnebí. Patrně to dělá především proto, aby se zavděčil svým mecenášům z amerických energetických a ropných společností.
Vláda je vězněm vlastního rozhodnutí neudělat cokoli, co by ovlivnilo životní styl amerických občanů. John Schellnhuber, čelný britský vědec, se domnívá, že většina amerických politických činitelů chápe hrozbu představovanou klimatickými změnami. Profesor John Schellnhuber z University of East Anglia prohlásil, že podle jeho mínění asi 80% starších amerických politiků "v principu" souhlasí s tím, že toto nebezpečí je závažné a myslí, že jejich souhlas nakonec povede ke změně vládní politiky prezidenta Bushe.
Profesor Schellnhuber je ředitelem výzkumu UEA při Tyndallově centru pro výzkum klimatických změn a patřil k britské vědecké delegaci, která nedávno vedla rozhovory o klimatu ve Washingtonu DC. Schellnhuber v rozhovoru s BBC řekl:
"Setkali jsme se s vědeckým výborem kongresu a podle mého mínění v principu 80% lidí ve Washingtonu, kteří jsou opravdu informovaní, v současnosti vnímá dramatické změny podnebí jako hlavní hrozbu. Vláda se stala vězněm vlastního rozhodnutí neudělat cokoli, co by ovlivnilo životní styl amerických občanů. Možná, jako v případě svého postoje vůči Iráku, zaujala jistou pozici, již nyní není ochotna změnit z obavy před blamáží." "Nemyslím si, že američtí veřejní a političtí činitelé se třesou radostí z výhledu na práci, která na ně jako obvykle čeká v dalších pěti letech. Jsem vědec, ne politik. Ale myslím si, že politická elita velmi dobře chápe, co se děje, a že možná dojde k vládním změnám."

Bod zvratu
Profesor Schellnhuber, dřívější hlavní poradce německé vlády pro otázky životního prostředí, uvítal zprávu v níž Pentagon upozorňuje na potenciálně katastrofální důsledky klimatických změn, k nimž dojde v Evropě během mála desetiletí. Říká: "Tato dávno známá problematika se týká možného zhroucení termocirkulace udržované Golfským proudem, omývajícím břehy severozápadní Evropy. Jestliže se zastaví, mohou průměrné teploty v zemích jako Velká Británie poklesnout o asi pět stupňů. To je možný "bod zvratu", počátku kritického stádia globálního oteplování. Ale to je jen jeden z mnoha bodů. Pokouším se informovat politiky o spoustě takových bodů: změně indických monsunů, opětovném zazelenání Sahary či zániku amazonských pralesů." "Myslím, že Pentagon zcela nepochopil složitost toho, k čemu by mohlo dojít a zaměřil se jen na zmiňované problémy, jenže Amerika se musí mnohem víc obávat pravděpodobného ochlazení než oteplování. Před 20 lety jsme politikům říkali, že klimatické změny se mohou stát mnohem horší hrozbou, než terorismus. Současné vědecké odhady bohužel ukazují, že rámec příležitostí intervenovat k ochraně podnebí se rychle zužuje."
"Ve skutečnosti jsme asi už některé příležitosti promeškali, ale je zde ještě mnoho věcí, které můžeme udělat, jako třeba mocné investice do obnovitelných zdrojů energie. Takže dokonce i tak nezvyklý spojenec jako Pentagon je vítán. To vše může ve Washingtonu spustit debatu, která by mohla mít dopad na vládu."

Tajná zpráva Pentagonu: Čeká nás apokalypsa?
(07.03.2004)
Evropa se sibiřským podnebím, poušť v Americe, zaplavená Bangladéš, miliony běženců, války, zhroucení světové ekonomiky...
Takové by mohly být dopady změny klimatu podle zprávy, kterou si Pentagon objednal v roce 2003. Scénář byl napsán na objednávku vlivného stratéga americké armády Andrewa Marshalla. Dokument by nepochybně zůstal utajen, kdyby se o něm koncem února nezmínily americké časopisy a noviny.
Autoři Peter Schwartz a Doug Randall z Global Business Network vzali klimatické změny velice vážně, napsal francouzský deník Le Monde. Jejich práce je naprosto v rozporu s oficiální pozicí vlády prezidenta George Bushe, která snižuje význam problému. Dokument ani plně neuspokojil Andrewa Marshalla. Nebýt tisku, zůstal by nepovšimnut.
Případ vyšel na světlo krátce poté, co organizace Union of Concerned Scientists (Svaz znepokojených vědců) zveřejnila studii ukazující, že Bushova vláda manipuluje s vědeckými informacemi pocházejícími od jejích institucí, jestliže neodpovídají jejím politickým cílům.
Scénář napsaný pro Pentagon je hrozivý. Futurologové vyšli z hypotézy, kterou vědci často uvádějí, totiž že klimatické změny mohou narušit směr velkého mořského proudu obíhajícího kolem planety. Na základě toho by nastal klimatický šok srovnatelný s tím, který naše planeta zažila před 8000 lety. Ten by podle nich mohl nastat někdy kolem roku 2010.
V Asii, v Severní Americe a v Evropě by teplota klesla, zatímco na jižní polokouli by se zvýšila. Velké zemědělské regiony by zasáhlo sucho, častěji by zuřila tornáda.
Geopolitické důsledky by byly obrovské. Právě tento aspekt byl důvodem objednávky Pentagonu. Evropa, kterou by postihlo sibiřské klima, by se dostala do krize. Spojené státy by se stáhly samy do sebe. Čína by znovu poznala hladomor a chaos a žádostivě by se poohlížela po Rusku. Ve světě by vypukly četné války za dobytí zdrojů nezbytných k životu. Podle autorů zprávy nejsou Spojené státy na takové události dostatečně připraveny. 

 

Převzato z: Tiscali (07.03.2004, Tajná zpráva Pentagonu: Čeká nás apokalypsa?)
Kličové body pentagonské zprávy
(22.02.2004)
Budoucí války se budou vést o přežití, nikoliv o náboženství, ideologii či národní čest.
Do roku 2007 zničí silné bouře pobřežní hráze v Holandsku, takže většina holandského území se stane neobyvatelným. Města jako Haag budou opuštěna. V Kalifornii se protrhnou hráze ostrovní delty v oblasti řeky Sacramento, čímž se přeruší vodní systém, který dopravuje vodu ze severu na jih.
V letech 2010 - 2020 bude nejhůře postižena podnebnými změnami Evropa. Průměrná teplota každoročně poklesne o 6 stupňů Fahrenheita (3,3 stupně Celsia). Podnebí v Evropě se stane chladnějším a sušším a bude se podobat podnebí na Sibiři.
Počet úmrtí způsobených válkou a hladomorem bude dosahovat milionů, dokud populace na planetě nepoklesne natolik, aby to Země dokázala zvládnout.
Nepokoje doprovázené násilím, výtržnostmi a vnitřními konflikty způsobí rozpad Indie, Jihoafrické republiky a Indonézie.
Přístup k vodě se stane hlavní příčinou válek. Nejrizikovějšími oblastmi jsou povodí Dunaje, Nilu a Amazonky.
Významný pokles schopnosti planety udržovat při životě současnou populaci se v následujících 20-ti letech projeví stále zřetelněji.
Bohaté oblasti jako USA a Evropa se stanou doslova pevnostmi, aby zabránily přílivu miliónů přistěhovalců ze zatopených částí světa a z takových míst, kde už půda nebude schopná nést úrodu. Nájezdy lidí v člunech budou důležitým problémem.
Šíření jaderných zbraní je nevyhnutelné. Jaderné zbraně si obstarají Japonsko, Jižní Korea i Německo, stejně jako Írán, Egypt a Severní Korea. Státy jako Izrael, Čína, Indie a Pákistán budou rovněž připraveny použít svůj jaderný arzenál.
Do roku 2010 se bude v Evropě a ve Spojených státech vyskytovat o třetinu vyšší počet dní s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Podnebí způsobí obrovské ekonomické problémy, protože bouřky, sucha a vysoké teploty zničí zemědělskou úrodu.
Kriticky ohrožených je více než 400 miliónů lidí v subtropech.
Evropa bude čelit nesmírným vnitřním problémům, protože se bude muset vyrovnat s obrovským množstvím přistěhovalců vyloďujícím se na pobřeží. Utečenci ze Skandinávie budou hledat teplejší podnebí na jihu. Jižní Evropu zaplaví uprchlíci z těžce postižených zemí v Africe.
Katastrofální sucha zasáhnou zejména světové obilnice včetně amerického Středozápadu, kde větry způsobí erozi půdy.
Početná populace a vysoké nároky na potravu dostanou Čínu do mimořádně zranitelné situace. Bangladéš se stane v důsledku stoupající hladiny moře prakticky neobyvatelným místem, vnitrozemské zdroje pitné vody budou narušeny.
Převzato z: Proti prúdu (22.02.2004, Kľúčové zistenia pentagónskej správy ohľadom budúcnosti)
Abrupt Climate Change (Náhlá změna klimatu)
An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security
(Scénář náhlé změny klimatu a jeho důsledky pro národní bezpečnost Spojených států)
Celou zprávu ve formátu pdf si můžete stáhnout zde (915 kB).
ZADAVATEL ZPRÁVY
Andrew Marshall, od roku 1973 ředitel "Office of Net Assessment", interního oddělení amerického ministerstva obrany, vlivný poradce pro otázky obrany a národní bezpečnosti USA
AUTOŘI ZPRÁVY
Peter Schwartz, poradce CIA, prezident Global Business Network Doug Randall, spolupracovník Petera Schwartze z Global Business Network
DATUM PUBLIKOVÁNÍ ZPRÁVY
10/2003 (na veřejnost se zpráva dostala až v únoru 2004)
POZNÁMKA
Autor zprávy Peter Schwartz je všeobecně považován za nejslavnějšího a nejúspěšnějšího amerického futurologa. O radu ho žádají kapitáni světového průmyslu, politici i hlavy států.
Peter Schwartz už rok před útokem na WTC ve studii pro americkou senátní komisi předvídal reálnou možnost útoku dopravních letadel řízených teroristy na newyorské mrakodrapy, zcela konkrétně na dvojčata Světového obchodního centra. Nikdo to tenkrát nebral vážně. Ještě než předpověď prověřil čas, dostala se na seznam absurdních nesmyslů. V sedmdesátých letech předvídal Schwartz ropnou krizi a zrod organizace OPEC. V osmdesátých letech vypracoval neuvěřitelně podrobný scénář rozpadu východního bloku a nástup k moci tehdy ještě bezvýznamného aparátčíka Michaila Gorbačova.
Schwartzova publikace Umění dlouhého pohledu (The Art of the Long View, 1991) se používá k výuce v řadě amerických manažerských škol. Jeho poradenská firma GBN (Global Business Network) vypracovává nejrůznější scénáře. Například zda další epidemie SARS ovlivní leteckou společnost Singapore Airlines. Řadu scénářů si pro své druhé prezidentské období nechal údajně zadat také prezident George Bush a jeho administrativa si od nich hodně slibuje. Přitom Schwartz na rozdíl od politiků tvrdí, že jakákoli finanční částka na vnitřní bezpečnost USA nemůže zabránit dalšímu katastrofálnímu teroristickému útoku, který je podle jeho scénáře neodvratný.