Pět životních "pravidel" Reiki

28.04.2013 11:04


1. Právě dnes neměj zlost, nebo jinak řečeno
1. Dnes v sobě utiším všechnu zlobu, nebo jinak řečeno

1. Právě dnes se nerozčiluj


2. Právě dnes neměj obavy, nebo jinak řečeno
2. Dnes zapomenu na všechna trápení, nebo jinak řečeno

2. Právě dnes si nedělej starosti

 

3. S uvědoměním vykonávej práci, nebo jinak řečeno
3. Dnes budu svou práci dělat poctivě, nebo jinak řečeno

3. Vydělávej si na živobytí čestným způsobem


4. Buď k lidem vlídný, nebo jinak řečeno 
4. Dnes budu laskavý ke všem bytostem, nebo jinak řečeno

4. Buď milý k bytostem ve tvé blízkosti

 

5. Ráno i večer sepni ruce v modlitbu, mysli ve své mysli a zpívej svými ústy nebo jinak řečeno
5. Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo, nebo jinak řečeno

5. Buď vděčný za všechna požehnání