Plný šálek

05.04.2014 08:56
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistra Nan-jina navštívil univerzitní profesor a dotazoval se o Zenu. Nan-jin při tom podával čaj. Nalil svému hostu plný šálek a stále pokračoval v nalévání. Profesor sledoval, jak šálek přetéká, a už se nemohl udržet:

"Je to plné! Už se tam nic nevejde!"

"Jako ten šálek," řekl Nan-jin, "jste i vy plný vašich názorů a spekulací. Jak vám mám ukázat Zen, když jste ještě nevyprázdnil svůj šálek?"