Ploskovice

21.08.2011 13:15

 

Překrásný barokní zámek s bohatou minulostí je obklopen rozlehlým parkem. V zámku je strašidelná jeskyně, v níž protéká voda. Za temných nocí se zde zjevují nejrůznější přízraky, strašidla a stvůry.

Vypravuje se zde i o bájném rytíři Daliborovi z Kozojed, který se ujal zdejších vzbouřených poddaných. Vojsko však povstání potlačilo a Dalibor byl jako jejich vůdce zajat a uvězněn ve věži na Pražském hradě, kde jej prý naučila nouze housti. Roku 1498 byl popraven.

Na zdejším zámku se snad zjevuje jedenkrát v roce Daliborův duch, který dohlíží na blaho svého lidu.

Však navraťme se do dávných časů, kdy na zámku sídlili nejrůznější páni a rytíři.

Tenkrát v Ploskovicích pobýval i loupeživý rytíř. Muž kruté povahy a drsného chování i tváře.

Cesta k zámku je klikatá, a proto se zde mohl loupeživý rytíř mezi stromy dobře skrývat. Mnohokrát přepadl pocestné, jezdce na koních, ba i kočáry.

Jednou, za horkého letního podvečera, projížděl Ploskovicemi kočár, v němž seděla bohatá hraběnka. Rytíř se ukryl za křovím a čekal na svou chvíli. Cesta byla v tom místě úzká a prudce se stáčela. Kočár musel jet proto pomaleji a právě tam loupeživý pán hraběnku přepadl.

Kočího shodil z kozlíku a vyděšené ženě strhl z krku náhrdelník, sebral jí prsteny i všechny peníze, které měla u sebe. Hraběnka tenkrát rytíře proklela za jeho hříšné konání. Za prchajícím loupežníkem volala: "Bůh se ti za tvé činy odmění, tvá duše nikdy nenajde věčného klidu."

Jak pravila, tak se také stalo. Ve vysokém věku rytíř skonal a od těch dob bloudí v hodině půlnoční kolem cesty k zámku.