Pohlavek

06.04.2014 08:59
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Slavný samuraj přišel k mistrovi a stěžoval si:

"Celý svět je neustálý boj a není tu síla, která by to zastavila."

"Zápas však přesto může ustat," namítal mistr.

"Ale jak?" ptal se samuraj.

Mistr vstal, přikročil k samurajovi a dal mu pohlavek.

Samuraj byl překvapen a rozzuřen:

"...ten sprosťák! Ten darebák, já se ho slušně ptám, a on... to zase bude jedna z těch jejich zenových hádanek, a on si myslí, že si s tím začnu lámat hlavu... Idiot! ...ale něco na tom bude... něco na tom přece musí být!..."

Mistr, který jeho tvář zblízka sledoval, poznamenal:

"Ano, zápas může ustat."