Poklad

06.04.2014 09:01
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák: Slyšel jsem, že je to jako ukrytý poklad. Jenže co ho vlastně skrývá?

Mistr: To, co s tebou stále kráčí.

Žák: A to, co se mnou nekráčí?

Mistr: To také.

Žák: A co samotný poklad?

Mistr: Příteli!

Žák: Ano, mistře?

Mistr: Odejdi, nerozumíš mým slovům.

Přesto žák po chvíli pochopil.