Pokyny pro hlavního kuchaře kláštera

25.06.2011 11:58

V klášteře je hlavní kuchař a jeho pomocník.

TENZO – kuchař má velice důležitou funkci. Říká se, že je druhou nejdůležitější osobou v klášteře, hned za Mistrem. Jeho úlohou je léčit sanghu. Musí umět podávat jídlo v odpovědném množství v závislosti na roční době, atmosféře v sangze, aby každému umožnil být zdravý. Zvláště musí věnovat pozornost tomu, aby jídlo praktikující nezatěžovalo, aby jim nepřekáželo při zazenu.

TENZO znamená „velký rozmach, skok,“ upřímné srdce.
Musí každému porozumět. Občas musí servírovat něco sladkého, občas něco slaného, lehkého či těžkého. Občas i alkohol může být lékem, pokud ho lidé umí použít.

 

Pokyny pro kuchaře:

1. Neměl by nic dělat se svým vlastním „já.“ Musí na sebe zapomenout.

2. Je jediným Mistrem ve své kuchyni. Pouze Opat č3. i Mistr mohou vejít do kuchyně.

4. Nic nesmí přijít na zmar, ani zrnko obilí. Nic nesmí vyhodit.

5. Sám musí vybírat potraviny, č6. erstvou zeleninu. Musí být šetrný, porovnávat ceny a myslet na to, aby nikdy neplýtval penězi sanghy.

7. Když nakupuje, nesmí si nikdy z peněz sanghy koupit nic pro sebe.

8. Když vstupuje do kuchyně, aby v ní pracoval, musí udělat před oltářem s veškerou úctou gassho, zapálit vonnou tyč9. inku, obléci zástěru a č10. epici, a dále si před tím, něž cokoli udělá, umýt ruce.

11. Zařízení kuchyně musí být peč12. livě uloženo a vyč13. ištěno. Podlaha, stůl, vařič14. , police, dřez musí být vždy č15. isté.

16. Každý jeho pohyb je praktikou, na každém kroku se musí soustředit a vše pozorovat. Neměl by mít žádný vlastní cíl.

17. Jeho pohyby by měly být rychlé, přesné, soustředěné a jeho duch by měl být klidný.

18. Neměl by ujídat. To by byla krádež!

19. Neměl by nikomu dovolit vcházet do kuchyně, a už vůbec mu dávat jídlo.

20. Pouze sekretář nebo shuso, poslaný Mistrem, může vejít a pokorně poprosit, aby mohl zanést Mistrovi to, o co Mistr požádal.

21. V kuchyni se bezvýhradně nesmí kouřit, ani dělat nic jiného, než vařit.

22. V případě masa a alkoholu by měl kuchař požádat Mistra o dovolení.

23. Neměl byt vařit příliš hojně, ani příliš skromně.

24. Kuchař musí jídlo vždy servírovat na č25. as. Žádná omluva nebude přijata.

26. V kuchyni se nesmí mluvit hlasitě. Může se pouze šeptat a gestikulovat.

27. Osoby, které umývají nádobí, by měli zachovávat ticho. Kuchař musí být během mytí nádobí a úklidu vždy přítomen. Měl by vše pozorovat, bdít nad dodržováním ticha a uč28. it správným způsobům.

29. Je zakázáno rozbíjet talíře, otloukat zařízení kuchyně, plýtvat zeleninou, skrze to, že je obírána příliš hrubě.

30. Kuchyň je svatostánkem a patří se v ní náležitě chovat.

31. Vejde-li někdo do kuchyně, v době, kdy kuchař pracuje, ať ho nevyrušuje, ale vyč32. ká bokem, až do skonč33. ení práce.

34. To, co už se k jídlu nehodí, musí být zkompostováno.

35. V kuchyni by se neměly nacházet žádné věci, které nejsou potřebné k vaření.

36. Neměl by plýtvat vodou, plynem, proudem, ani by neměl špinit nepotřebné množství utěrek.

37. Nemůže být nikdy naplněn pýchou, ani hrdostí, nemůže oč38. ekávat žádné zásluhy, ani zadostiuč39. inění za svoji práci, i když do ní vložil veškerou svou pozornost a veškeré úsilí.

40. Musí být příjemný, milosrdný, naplněný úctou a pokorou, připravený ke službě, silný a klidný.

41. Měl by ctít veškerou potravu jako svatou věc, i v supermarketu. Neměl by věci nedbale vhazovat do košíku.

42. Jíst musí nakonec, po ostatních.

43. Ovoce a zeleninu musí sbírat s úctou a vlídností. Krájet ji a loupat s pozorností a duchem Budhy.

44. Musí střežit kuchyň jako oko v hlavě.

45. Nesmí odnášet žádné nápoje, ani potraviny do svého pokoje.

46. Měl by uč47. it všechny, kteří nectí pravidla TENZO KYOKUN.