Policejní stát

21.04.2013 12:19

Policejní stát je stát, ve kterém vláda užívá neomezeně represi, mimo jiné tajnou policii. Policejní stát je prvkem totalitních režimů. Obvyklá je existence cenzury a trestných pracovních táborů.

V minulosti bylo za policejní stát označováno Rakousko-Uhersko, dnes jsou kvůli rozsáhlému represivnímu aparátu z existence totalitního státu někdy obviňovány Spojené státy.