Poloprezidentská republika

30.11.2014 12:04

Poloprezidentská republika je forma republiky, kdy vláda je odpovědná parlamentu, ale prezident je volený přímo občany a má postavení přesahující pravomoci prezidenta parlamentní republiky. Prezident předsedá také radě ministrů (například ve Francii). Tato forma vlády představuje jakýsi kompromis mezi parlamentním a prezidentským systémem tím, že vyvažuje postavení prezidenta a parlamentu.

Dělba moci je zde provedena v duchu výrazné převahy moci výkonné nad mocí zákonodárnou; hlava státu hraje důležitou politickou roli a účastní se výkonu moci; existují dva aktivní subjekty exekutivy: prezident a vláda v čele s premiérem.

 

Charakteristika poloprezidentské republiky

  • Přímá volba prezidenta občany státu
  • Prezident smí vykonávat své pravomoci bez kontrasignace, tedy bez jakéhosi dobrozdání podpisem členů vlády (podobně jako ministerský předseda)
  • Vláda nese odpovědnost jak vůči parlamentu, tak vůči prezidentovi země
  • Prezident má právo odvolat vládu nebo rozpustit parlament
  • Prezident je zpravidla neodvolatelný a nezodpovědný za výkon svého úřadu