Pomůže meditace ke štěstí?

31.10.2009 11:57

 

Mnoho lidí přichází ke mně a stěžují si, jak jsou nespokojeni a nešťastni a chtějí po mně, abych jim na to vymyslel nějakou meditaci. "První musíš pochopit v čem je základ tvé nespokojenosti. Pokud se nezbavíš základní příčiny tvého neštěstí, můžu ti dát nějakou meditaci, ale mnoho ti nepomůže, protože základní příčina zůstává uvnitř tebe

Možná by jsi byl skvělý tanečník a zatím sedíš ve své kanceláři a kupíš na hromadu své spisy. Zde není místo pro tanec. Možná miluješ tanec pod širým nebem, pod hvězdami a zatím hromadíš své bankovní zisky. A říkáš mi, že jsi nešťastný. "Dej mi nějakou meditaci." Dám ti ji, ale co ta meditace dokáže? A co předpokládáš, že dokáže? Ty zůstaneš úplně stejným, jaký jsi byl. Budeš kupit zisky v bance, bojovat na obchodních trzích. A meditace ti v tom možná pomůže. Možná budeš více uvolněný, abys dělat ty své nesmysly lépe.

Pro tohle meditují spousty lidí na západě. To je to, co je na transcendentálních meditacích přitahuje. Proto Maharishi Mahesh Yogi říká: Meditace ti pomůže být více efektivní ve své práci, být úspěšnější. Jsi-li prodejce, budeš lepším prodejcem. Meditace zvýší tvou efektivitu. A Američané jsou šílení pro tuto efektivitu. Obětují pro ni všechno. Proto je meditace tolik přitahují.

Ano meditace ti pomůže. Pozvolna tě uvolní, je to jakési sedativum, uklidňovadlo. Opakováním stejné mantry, nepřetržitým opakováním určitého slova se změní chemie tvého mozku. A to je to sedativum, zvukové sedativum. Pomůže ti naslouchat tvým stresům, takže zítra budeš na burze úspěšnější, efektivnější, schopnější soupeřit s konkurencí, ale tebe to nezmění. V tomhle nevězí tvá transformace. Můžeš opakovat mantru, můžeš provádět nějakou meditaci, pomůže ti trošku tady nebo tam, ale pomůže ti to pouze zůstat tím, čím jsi.

Proto moje apel zní pouze pro vás, odvážné ďábly, kteří jste opravdu připraveni změnit svůj velmi zakořeněný životní styl, kdo jste připraveni dát v sázku cokoliv, protože de facto nemáte co dát více v sázku, jen svou nespokojenost, svou životní mizérii. Přesto se jí lidé tak úzkostlivě drží.

Kdysi jsem viděl na jedné odlehlé vojenské základně hlouček zelenáčů vracejících se právě z denního pochodu pod rozpáleným sluncem.

"To je život", spustil jeden z vojáků, "Na míle vzdáleni od jakékoliv civilizace, seržant, který si myslí, že je Attila Hun, nikde žádná ženská, chlast, není kam jít - a ke všemu mám o dvě čísla menší boty."

"Nemůžeš je obout?" opáčil kolega, "tak proč si je nevyměníš?"

"Víš, může se ti to zdát pošetilé, ale vyzout je, to je ta má radost, kterou denně pociťuji."

Co více můžeš dát v sázku, než jen tvé utrpení. Jen mluvení o něm ti přináší radost. Podívej se na lidi hovořící o svém utrpení. Jak se hned stávají spokojenějšími. A dokonce za to rádi zaplatí. Chodí ke svému psychoanalytikovi, aby se mu vyzpovídali ze své nespokojenosti a ještě mu za to zaplatí. Stačí, aby je někdo důvěrně poslouchal a oni jsou velmi šťastni.

Lidé tak pokračují ve své činnosti, hovoří znovu a znovu. Dokonce rádi své trápení přikrášlují a zveličují. Ale proč?

Nic neriskují nic nedávají v sázku. A přesto se lidé úzkostlivě drží toho, co tak dobře znají, co je jim tak blízké. Jejich nespokojenost, trápení, mizérie, to je celé to, co tak dobře znají, jejich život. Nic by neztratili, a přesto se tak bojí o to přijít.

Se mnou přijde štěstí jako první. První přijde radost, oslava. A také potvrzení tvé nové filozofie.

Raduj se! A pokud se nemůžeš radovat, třeba ve tvém zaměstnání, tak ho změň. Nečekej! Protože celou dobu budeš čekat jen na Godota. Jenže ten tvůj Godot nikdy nepřijde. Kdo jen čeká, promarní celý svůj život.

Na koho vlastně čekáš? Jestliže teď znáš podstatu své nespokojenosti ve svém životním stylu, tak řekni všem tvým starým zvykům: Jste k ničemu, jste špatné.  A já říkám: Styl je špatný. Pokus se pochopit tento rozdíl.

Ty nejsi špatný. Pouze tvůj životní styl, cesta, kterou jsi se naučil žít. Životní motivace, hodnoty pro které jsi přijal za vlastní, nejsou tvé vlastní, neuspokojují, nenaplňují  tvůj osud. Jdou proti tobě, proti tvé mysli.

A pamatuj si. Nikdo se nemůže rozhodnout za tebe. Všechny ty jejich příkazy, nařízení, morálka tě jen a jen zabíjí. Musíš se rozhodnout ty, protože to děláš pro jen a jen pro sebe. Ty musíš vzít život do svých rukou. Jinak bude dál klepat na tvé dveře, ale ty nejsi uvnitř, jsi stále někde pryč, někde jinde.

Jestli jsi chtěl být tanečník, život přichází a klepe na tvé dveře, aby tu řekl: Musíš být tanečníkem právě Teď. Buší na dveře, ale ty tam nejsi, ty jsi bankéř na burze. A jak mohl život předpokládat, že jsi se stal bankéřem?

Bůh přichází k tobě po té Tvé cestě, kterou zná, chce, aby jsi po ní šel a doufá, že tě na ní potká. On zná pouze tvou pravou adresu, ale nikdy tě na ní nezastihne. Klepe na tvé dveře, ale ty nikdy nejsi doma, jsi kdesi pryč, skrývaje se za něčí maskou, v něčím hávu, pod něčím jménem. Jak můžeš očekávat, že tě Bůh najde? Bude tě dál hledat. Zná tvé jméno, ale ty jsi ho už zapomněl. Zná tvou adresu, ale ty jsi tam nikdy nežil. Dovolil jsi světu, aby tě využíval.

Bůh tě může najít jen v jedním způsobem. A jen tento způsob tě může najít. Je to tvůj vnitřní rozkvět. On chce, abys jím byl. Pokud nenajdeš v sobě svou přirozenost, spontánnost, svůj živel, nebudeš šťastný. A dokud nebudeš šťastný, nemůžeš meditovat, nemůžeš být meditativní.

Jak se zrodila v lidských myslích představa, že meditace přináší štěstí? Ve skutečnosti, když střetli šťastného člověka, vždy potkali meditativní mysl. Obojí přichází společně. Kdekoliv potkáte krásu, meditativní prostředí obklopující lidskou bytost, vždycky objevíte obrovské štěstí, rozzářený život v blaženosti. Obojí žije společně. Proto si lidé myslí, že štěstí přichází když jste meditativní.

Bylo to ale právě opačně. Meditace přichází když jste šťastní. Být šťastný je těžké, ale učit se meditovat je velmi jednoduché. Být šťastný znamená drasticky změnit svůj životní styl. Náhle ho změnit, protože už není čas čekat. Náhlá nečekaná změna, to je ten rachot hromu, přetržení kontinuity vašeho životního stylu.

Tohle je můj vzkaz sanyasinům: Skoncujte se svou minulostí. Náhlý rachot hromu a ty umíráš, aby ses zrodil jiný čerstvý, abys začal svůj život znovu od ABC. Jsi znovu narozen. Znovu začínáš žít svůj život, takový, jaký si ho uděláš, který nebude podle vynucených vzorů a zvyků tvých rodičů, společnosti, státu, bude jen podle tebe. Musí takový být, neboť tě už nikdo nebude rušit. V minulosti jsi byl vyrušován. Proto musíš odhodit veškeré povinné vzory a zvyklosti a pak můžeš najít svůj vlastní vnitřní plamen žití.

 

(z discoursu " A Sudden Clash of Thunder")