Poslední rozhovor s Nikolou Teslou?

02.07.2018 23:49

 

Poslední rozhovor novináře Johna Smithe s Nikoly Tesly údajně zrealizovaný v roce 1899 (Uvedené datum ze zdroje článku neodpovídá skutečnosti - pozn. red.), uvedený ve zkrácené podobě: Tesla: Ano, udělal jsem několik velmi důležitých objevů a přesto jsem utrpěl porážku. Nedosáhl jsem té velikosti, kterou jsem mohl dosáhnout. 

John: Co to znamená?

Chtěl jsem osvětlit celou Zemi. Elektrické energie je dost pro vytvoření druhého Slunce. Světlo se otáčí kolem rovníku, jako prstenec kolem Saturnu. Lidstvo není připraveno k velikosti a dobru. V Colorado Springs jsem osvětloval zem elektrickou energií. Je možné také získávat i jiné druhy energie, takového jako je pozitivní mentální energie, která se nachází v hudbě Bacha nebo Mozarta nebo ve verších velkých básníků.

Samotná Zem obsahuje energii Radosti, Míru a Lásky. Jejich projevy jsou banální: květ rostoucí z půdy, jídlo, které získáváme a vše, co znamená pro člověka vlast. Já jsem strávil roky hledáním způsobu, jak tuto energii přimět silnější ovlivňovat lidi. Krásu a vůni růží je možné využívat pro lékařské účely a sluneční paprsky jako potravinu. Život má nekonečnou řadu forem a povinností vědce je nacházet ho v každé formě hmoty. Zde jsou tři věci podstatné a všechno, co jsem dělal - hledal jsem je. Vím, že jejich nenajdu, ale nevzdám se svého hledání.

Co jsou to za věci?

První problém - jídlo. Jak může vesmírná nebo pozemská energie nakrmit hladových na Zemi? Jakým "vínem" lze napojit všech žíznivých tak, aby se mohli radovat v srdci a chápat, že oni jsou Bohové?

Další problém - zničit sílu zla a trápení, ve kterém probíhá lidský život! Někdy zlo a trápení vznikají jako epidemie v hlubinách vesmíru. V tomto století se nemoc rozšířila ze Země do vesmíru.

A za třetí - existuje ve vesmíru přebytek světla? Já jsem objevil hvězdu, která podle všech astronomických a matematických zákonů mohla zmizet, ale nic se nemění. Hvězda se nachází v galaxii. Její světlo má takovou hustotu, že pokud ho stlačíme, tak se vejde do formy menší než je jablko, ale bude těžší než naše Slunce.

Religia a filozofie učí, že člověk se může stát Kristem, Buddhou. Já se snažím dokázat ještě divočejší a téměř nedosažitelné. Vesmír je vytvořen tak, že každá bytost se rodí Kristem, Buddhou.

Já vím, že gravitace je klíčem ke všemu, co potřebujete, abyste létali a já mám v úmyslu nejen vytvářet létající stroje, ale naučit člověka znovu získat své vlastní křídla. Snažím se probudit energii obsaženou ve vzduchu. Tam jsou hlavní zdroje energie. To, co se považuje za prázdný prostor, je pouze projev neprobuzené hmoty. Prázdný prostor neexistuje na této planetě, ani ve vesmíru. Černé díry, o kterých říkají vědci, jsou nejsilnější zdroje energie a života.

Na okno vašeho pokoje v hotelu, na 33 patře každé ráno přilétají ptáci...

Člověk by se měl chovat přívětivě zejména k ptákům. Vzhledem k jejich křídla, protože někdy měl i člověk křídla, reálná a viditelná.

Vaši fanoušci si stěžují, že útočíte na relativitu. Vaše prohlášení, že hmota nemá energii, je přinejmenším podivná. Pokud je vše nasycené energií, tak kde je?

Nejprve byla energie a až potom se objevila hmota.

Pan Tesla, to je ekvivalentní tomu, jako kdybyste řekli, že vás porodil otec...

To je ono. Jak je to se zrozením vesmíru? Hmota je vytvořena z primární a věčné energie, kterou známe jako světlo. Bylo světlo a z něho se objevila hvězda, planety, člověk a všechno na Zemi a ve vesmíru. Hmota je odraz nekonečných forem světla, protože energie je mnohem starší než hmota.

Jsou čtyři zákony Stvoření. První: nedosažitelnost zdroje, plánu, který je nemožné chápat myslí, nebo změřit matematicky. Podle tohoto plánu se skládá celý vesmír. Druhý zákon: šíření tmy, která je skutečnou podstatou světla, z nedosažitelnosti a její transformace na světlo. Třetí zákon: nezbytnost světla se stává hmotou světla. Čtvrtý zákon: neexistuje žádný začátek, ani konec.

Ve svém nepřátelství k teorii relativity zacházíte až tak daleko, že přednášíte lekce proti její tvůrce na své narozeniny...

Pamatujte si, že to není zakřivený prostor, ale lidská mysl nedokáže pochopit nekonečno a věčnost! Pokud by byla relativita správně pochopena tvůrcům teorie, tak by získal nesmrtelnost, i fyzickou, pokud by si to přál. Já jsem část světla a to je hudba. Světlo naplňuje mých šest smyslů: já vidím, slyším, cítím, cítím vůni, dotýkám se a myslím. Můj šestý smysl je myšlení. Částice světla, to jsou zapsány noty. Úder blesku může být celá sonáta. Tisíce blesků, celý koncert. Pro tento koncert jsem vytvořil kulový blesk, který lze slyšet na zledovatělých vrcholech Himálaje.

Co se týče pythagorejců a matematiků, vědec nemůže a nesmí do nich zasahovat. Čísla a rovnice jsou jen symboly, které vyjadřují hudbu sfér. Pokud by Einstein slyšel tyto zvuky, tak by nevymyslel teorii relativity. Takové zvuky jsou poselství mysli o tom, že život má smysl, že vesmír existuje v dokonalé harmonii a jeho krása je příčinou a důsledkem stvoření. Taková hudba je věčný koloběh hvězdné oblohy.

Dokonce i nejmenší hvězda má kompletní strukturu a také je součástí hvězdné symfonie. Srdeční tep člověka je část symfonie Země. Newton věděl, že tajemství spočívá v geometrickém uspořádání a pohybu nebeských těles. Byl si vědom existence nejvyššího zákona vesmíru. Zakřivený prostor, to je chaos a ne hudba. Einstein je posel doby zvuku a zuřivosti.

Pane Tesla a vy slyšíte tuto hudbu?

Slyším ji po celou dobu. Moje duchovní ucho je tak velké jako nebe, které vidíme nad sebou. A fyzické ucho zesiluje radarem. Podle teorie relativity se dvě rovnoběžné čáry budou protínat v nekonečnu. To znamená, že zakřivení Einsteina se bude narovnávat. Jednou vytvořený zvuk bude trvat věčně. Může zmizet pro člověka, ale bude nadále existovat v tichosti, které je největší silou člověka.

Nemám nic proti samotnému Einsteinovi. Je to člověk, který udělal mnoho dobrých věcí a některé se staly součástí hudby. Napíšu mu a pokusím se mu objasnit, že éter existuje a jeho částice jsou to, co udržuje vesmír v harmonii a život ve věčnosti.

Často vzpomínáte sílu vizualizace.

Rád bych poděkoval vizualizaci za všechny mé objevy. Události mého života a moje vynálezy reálně stojí před mýma očima viděno jako každý jednotlivý případ nebo věc. V mládí jsem se děsil, nevěda co je to, ale později jsem se naučil používat tuto sílu jako výjimečný talent a dar. Poháněl jsem ho a chránil. Také jsem přes vizualizaci upravoval většinu svých vynálezů a dokončoval jejich mentální vizualizací řešení složitých matematických rovnic. Za tento dar jsem dostal titul nejvyššího Lámy v Tibetu.

Můj zrak a uši jsou perfektní a troufám si říci, že více než u ostatních lidí. Slyším hrom na vzdálenost 250 km a vidím v nebi barvy, které nemohou vidět jiní lidé. Takové zaostření zraku a sluchu jsem získal ještě jako dítě. Později jsem je rozvíjel vědomě.

Naši čtenáři by chtěli vědět o vaší filozofii.

Život je rytmus, který je třeba pochopit. Já cítím rytmus, naladit se na něj a vyhovím mu. On projevuje svou vděčnost a dává mi poznání. Vše živé je spojeno hlubokou a nádhernou interakcí mezi člověkem a hvězdami, sluncem a amébami, srdcem a rotací nekonečného počtu světů. Takové vazby jsou nezničitelné, ale mohou být poslušné, klidné a mohou vytvářet nové a různé vazby ve světě bez narušení starých. Poznání přichází z vesmíru, naše vidění, to je dokonalé rozvíjení. Máme dvě oči: pozemské a duchovní. Doporučuje se, aby se staly jedním.

Vesmír je živý ve všech projevech jako myslící zvíře. Kámen, to je myslící a rozumná bytost, stejné jako rostlina, divoké zvíře a člověk. Zářící hvězda prosí, aby se na ni podívali. A pokud bychom nebyli tak zaujatí sebou, pochopili bychom její jazyk a poselství. Dýchání, oči a uši člověka by měly podřizovat dýchání, očím a uším vesmíru.

Pane Tesla a co pro vás znamená elektrický proud?

Všechno je elektřina. Na počátku bylo světlo, nevyčerpatelný zdroj, z něhož se oddělila hmota a rozdělila se do všech forem prezentovaných ve vesmíru a na Zemi, se všemi aspekty života. Pravá tvář světla je tma, pouze my ji nevidíme. Je to velká milost darovaná člověku a jiným tvorům. Jedna z částic tmy obsahuje světelnou, tepelnou, jadernou, chemickou a mechanickou neidentifikovatelnou energii, která má schopnost otáčet Zemí na oběžné dráze. Je to opravdu páka Archiméda.

Pane Tesla a nejste příliš neobjektivní k elektřině?

Elektřina jsem já, nebo když chcete, já jsem elektřina v lidské podobě. Pan Smith, vy jste také elektřina, jen si to neuvědomujete.

Můžete si pustit přes vaše tělo elektrický proud o napětí jeden milión voltů?

Představte si zahradníka, na jehož napadají rostliny. Samozřejmě, to je naprostý nesmysl. Tělo a mozek člověka jsou vyrobeny z velkého množství energie, velká část mě je elektřina. Individuální energie je v každém a tvoří lidské "já" nebo duši. U jiných tvorů to tak není: duše rostliny, to je duše minerálů a zvířat. Fungování a smrt mozku se projevuje světlem. V mládí jsem měl oči černé a nyní modré. Postupem času se napětí mozku zvyšuje a proto se oči jakoby vybarví. Bílá barva je barva nebes.

Jednoho rána si na mé okno sedla bílá holubice, kterou jsem obvykle krmil. Chtěla mě informovat, že umírá. A z jejích očí vycházely proudy světla. Nikdy jsem v očích žádného tvora neviděl tolik světla, jak bylo v očích holubice.

Pracovníci vaší laboratoře hovoří o záblescích světla, ohni a blescích, které vznikají, když se zlobíte, nebo riskujete.

To je psychický výboj, nebo varování být na pozoru. Světlo je vždy na mé straně. Víte, jak jsem objevil točivé magnetické pole a indukční motor, který mě proslavil v 26 letech? Jednoho letního večera v Budapešti jsem já a můj přítel sledovali západ slunce. Tisíce světel se točilo a vytvářely stovky barevných odstínů. Vzpomněl jsem si na Fausta a citoval jsem ho a náhle, jako v mlze, jsem uviděl točivé magnetické pole a indukční motor. Viděl jsem je na Slunci!

Pro vás je věda a poezie jedno a totéž?

Každý člověk má dvě oči. Williama Blaka učili, že vesmír se zrodil z představivosti a ona se zachová a bude existovat tak dlouho, dokud na Zemi nezmizí poslední člověk. Představivost je kolo, jehož prostřednictvím mohou astronomové shromáždit hvězdy všech galaxií. Je to tvůrčí energie identická energii světla.

To znamená, že představivost je reálnější než sám život?

Představivost rodí život. Já jsem se živil svým učením, naučil jsem se kontrolovat emoce, sny, vize. Vždy se mi dařilo, poháněný svým nadšením. A celý svůj život jsem prožil v extázi. To je zdroj mého štěstí. Představivost byla zdrojem mého štěstí. Všechny tyto roky mi pomáhala vyrovnat se s prací, jejíž by stačilo na pět životů.