Pouta

12.04.2014 09:06
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák vysvětluje učiteli: "Zkoušel jsem přemoci svůj zvyk navštěvovat vinárny a veřejné domy, ale nemohu si pomoci, jsem spoután svou přirozeností. Nemůžete čekat, mistře, že by se někdo najednou mohl zbavit tíže svých pout."

Večer potkal učitel žáka, jak nastrojen a v dobré náladě pospíchá zase do města.

"Nevypadáš, že by tě příliš tížila nějaká pouta," poznamenal učitel.