Pozorované projevy

28.05.2016 09:52

 

Je charakteristické, že hlášení o pozorování kulového blesku udávají značné odlišnosti ve vlastnostech jevu. Celkově je lze shrnout následujícím způsobem:

 • tvar – ve většině případů koule, někdy přesná koule, někdy mírně zploštělá, někdy roztřepený útvar, někdy koule s vícenásobným vřetenovitým ocasem, kolem kterého mohou vířit další miniaturní kulové blesky; někdy tvar kapky, protáhlý elipsovitý tvar, doutníkovitý, hruškovitý, prstencovitý tvar a jiné útvary; někdy se kulovité útvary (UFO nebo kulové blesky?) vyskytují vícenásobně; někdy se taková formace pohybuje synchronně nebo jinak koordinovaně; je někdy schopný deformace při průchodu menšími otvory.
 • velikost – průměr od několika centimetrů po více než metr, obvykle asi jako pomeranč až fotbalový míč; některé domácí i zahraniční hypotézy z počátku 21. století se pokoušejí sjednotit kulové blesky i s hlavní třídou UFO, do které spadají i objekty dosahující řádově velikosti až stovek metrů.
 • barva – nejvíce jasně svítivě bílá, žlutobílá, žlutá až oranžová, resp. načervenalá až červená, modrá a fialová
 • transparentnost – někdy je kulový blesk zejména na okrajích průsvitný až průhledný, jindy vůbec, někdy jsou jeho okraje jasně zřetelné, jindy vůbec
 • teplota – přímo nebyla nikdy změřena, svědci hlásí případy popálení pokožky (i bez přímého kontaktu), vypaření vody nebo i roztavení skla v blízkosti jevu, v jiných případech naopak při průletu kolem hořlavých látek jako papír nebo textil nedošlo k jejich poškození; kulové blesky se tedy jeví jednou jako relativně studené, většinou však horké nebo okolí zahřívající. U horkých není ovšem jasné, zda je tepelný účinek vyvoláván (jen) infra-zářením, mikrovlnami, volnými elektrony nebo jinak.
 • elektrické projevy – bylo hlášeno poškození elektroniky a elektrických spotřebičů elektrickým přepětím, dokonce elektrické vedení a zásuvky vytrhány ze zdi; poměrně často sleduje elektrické vedení, a to v domě i v krajině
 • zvuk – obvykle bezhlučný, někdy vydává tiché bzučivé a vrčivé zvuky nebo popraskávání připomínající drobné elektrické výboje
 • pohyb – obvykle poměrně pomalý, srovnatelný s chůzí až během člověka, často sleduje nějaký elektrický vodič (např. rozvody elektrické energie v bytě); pohybuje se podél pevných povrchů, předmětům se vyhýbá nebo se od nich odráží, některá hlášení udávají jeho zdánlivé unášení větrem, jindy naopak postupuje proti směru proudění vzduchu; někdy se pohybuje jakoby inteligentně nebo bez zjistitelných příčin změny směru a rychlosti pohybu. Větší objekty, označované spíš jako UFO, se však dokáží pohybovat i rychlostí řádově tisíců až desítek tisíců km/h a provádět i manévry současnou známou leteckou technikou neproveditelné.
 • koincidence – kulový blesk se od pevných povrchů odráží, vyhýbá se jim nebo s nimi koliduje (někdy vznikají i popáleniny, deformace či dojde k explozi), někdy jimi vzácně dokáže i procházet (!), a to jak nedestruktivně (někdy dokonce inertně, jakoby intaktně a „nehmotně“), tak destruktivně (propálením, proděravěním, protrhnutím); většinou se neprojevuje ničivě, většinou nezabíjí zvířata ani osoby, často dokonce ani nepálí. Zdá se jakoby častěji usmrcoval zvířata než člověka. Při explozi kulového blesku může dojít k poškození elektroniky v okolí.
 • objevení – často se kulový blesk objevuje za bouřky nebo v její blízkosti, někdy přímo po úderu klasického blesku, v bytě se často vynořuje z komínového otvoru nebo kamen, jsou však hlášeny případy pozorování kulového blesku za bezmračného, slunečného počasí, pozorování kulového blesku hlásili i piloti letadel, která byla kulovým bleskem po nějakou dobu doprovázena nebo se blesk pohyboval přímo mezi cestujícími dopravního letadla
 • zánik – značně rozdílným způsobem, v některých případech mizí tiše často v blízkosti elektrického vodiče nebo elektrické zásuvky, jsou však popsány i velmi dramatické projevy jako exploze schopná zdemolovat celý byt nebo rodinný domek, v Německu kulový blesk při explozi rozštípal na třísky starou hrušeň
 • doba životnosti – většina pozorování se odehrála v časovém úseku několika desítek sekund, výjimečně byl pozorován kulový blesk až několik minut
 • účinek na smysly a psychiku – někteří pozorovatelé uvádějí pocit strachu, pocit tlaku nebo dokonce rozepínání prostoru kolem kulového blesku. Zajímavé je, že pocit bezprostředního ohrožení mají někdy i pozorovatelé, kteří jsou od kulového blesku vzdáleni stovky metrů. Pocit tepelného účinku je, zdá se, objektivní a "horký" kulový blesk způsobuje popálení nábytku i osob.