Právě probíhá pouť Křtiny - Praha - Cáchy

05.05.2014 19:58

Českou cestou do Cách 2014 až na dotek plínek Pána Ježíše a košile jeho Matky každých 7 let podle rozpisu Karla IV. to vše dle slov sv. Jakuba, patrona poutníků:

Dá-li Pán Bůh a budeme živí ... (4,15) s poselstvím z pouti L.P. 2007:

1) poděkovat za svobodu a za to, že už padly hranice mezi evropskými zeměmi

2) konat pokání za všechny války a křivdy, ke kterým došlo dávno i nedávno na obou stranách

3) prosit za obnovu křesťanských kořenů Evropy, protože nechceme, aby uschly.

L.P. 2014 putují ještě 4) za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.

 

Rozpis na 1. a 2. týden

v neděli 4.5. ve 13 hodin ze Křtin společně přes Adamov na Vranov - 14 km, tam májová

v pondělí 5.5. v 8 h. z Vranova do Deblína - 27 km - mše sv. v 18 hodin

v úterý 6.5. v 7 h z Deblína (polední zastávka v Osové Bitýšce) do Velkého Meziříčí 31 km - mše sv. v 16.30 h.

ve středu 7.5. v 6 hodin z Velkého Meziříčí do Jihlavy k sv. Jakubovi - 32 km - mše sv. v 16 h. u sv. Jana

ve čtvrtek 8.5. v 6.30 h. z Jihlavy do Želivi - 35 km - mše sv. v 18 h.

v pátek 9.5. v 7 hod. ze Želivi do Zruče nad Sázavou - 32 km - mše sv. v 18 h.

v sobotu 10.5. v 8 h. ze Zruče do Sázavy - 31 km - mše sv. večer

v neděli 11.5. ze Sázavy do Chodova - 39 km - mše sv. ve 20 h.

v pondělí 12.5. v 8 hodin z Chodova na Strahov - 14 km, mše svatá k výročí posvěcení katedrály, kterou v ní slouží kardinál Dominik Duka, v 18 h.

v úterý 13. 5. v 8 hodin ze Strahova na Tetín - 36 km - mše sv. v 19.30 h.

ve středu 14. 5. v 8 hodin z Tetína do Zbiroha - 30 km - mše sv. večer

ve čtvrtek 15. 5. v 6.30 hodin ze Zbiroha do Plzně - 41 km - mše sv. v 18 h. u dominikánů na Slovanech

v pátek 16. 5. v 6 hodin z Plzně do Stříbra - 34 km - mše sv. v 18 h.

v sobotu 17. 5. v 7 hodin ze Stříbra na hranice a do Waidhausu - 45 km - mše sv. v 19 h.

v neděli 18.5. v 6 hodin z Waidhausu na poutní místo Fahrenbergh - cca 14 km, mše sv. v 10.30h.

ze Křtin do Prahy 254, z Prahy na hranice 182 km, ze Křtin do Waidhausu 440 km.

3. týden do Bambergu k hrobu sv. manželů Jindřicha a Kunhuty - 150 km na propojení s Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou

4. až 6. týden - Francouzi pokračují z Bambergu do Bad Münstereifel v Severním Porýní - cca 464 km

7. týden, v závěru se k Francouzům přidají Češi - 73 km

Otvírání ostatků 20.6. 2014 v 19 hodin, zapečetění 30.6.