Přetrhané struny

06.04.2014 09:28
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Kdysi dávno žili v Číně dva přátelé. Prvý uměl mistrně hrát na harfu, zatímco druhý uměl mistrně naslouchat. Když prvý hrál a zpíval o hoře, druhý mohl říci: "Vidím před námi horu." Když prvý hrál o vodě, druhý vykřikl: "Tady zurčí pramen!"

Posluchač však onemocněl a zemřel. A tak prvý přítel přeřezal struny u své harfy a od té doby už nikdy nehrál.

Od těch dob byly přetrhané struny u harfy znakem hlubokého přátelství.