Přimda

15.08.2014 17:56

 

 

Tajemné trosky nám dodnes připomínají podivné okolnosti vzniku hradu, ukrytého v hlubokých lesích.

Náš příběh se začal odvíjet v německém Bavorsku. Kdysi dávno, před mnoha a mnoha věky se rytíř, muž šlechtické krve, zamiloval do císařovy dcery. Oba se měli velice rádi, avšak nikdo se nemohl o jejich lásce dozvědět.

Jak čas plynul, ti dva se nechali tajně oddat. Byla to krásná svatba, o které věděli jen oni a kněz, který jim pomohl. Dlouho spolu nemohli zůstat v Bavorsku, a proto za jedné temné noci, když už i služebnictvo ulehlo k blaženému spánku, rytíř dívku unesl a vydali se spolu do země české.

V hlubokých lesích se po několik dní ukrývali a tu před sebou spatřili místo jako stvořené pro tajný domov. Uprostřed temných lesů tedy zanedlouho stál hrad, o němž nikdo neměl sebemenší tušení.

Čas míjel, uplynulo snad pět let od tajné svatby. A právě tenkrát se císař projížděl po lesích a ve spletitých cestách zabloudil. Pojednou se před ním stromy a křoví rozestoupily a on spatřil hrad.

Přijel až na nádvoří a uviděl paní, kterou jako by znal. Za okamžik v ní rozpoznal svou dceru. Neřekl ani slovo, otočil se a ujížděl pryč s podivným pocitem. Byl šťasten, že našel ztracenou dceru a zároveň se chtěl rytíři pomstít.

Po několika týdnech oblehl se svým vojskem hrad. Již se chystali k útoku, když tu se na hradbě zjevila císařova dcera a volala, že raději skočí a skončí tak se svým životem, neodpustí-li otec jí i jejímu muži.

Bavorský císař miloval svou dceru a po chvíli jí opravdu odpustil, vojska přestala Přimdu obléhat a císař s dcerou i jejím chotěm se navrátili do Bavorska, kde spolu po dlouhá léta šťastně žili.